Talks

Show all

Føllesdal, Andreas: Hvordan påvirker arbeidet i NAV Kontroll og innkreving tilliten til velferdsordningene?. 2009, (NAV Konferanse Son). (Type: Miscellaneous | Tags: Consultancy, Policy advice, talk)
Follesdal, Andreas: Corporate Social Responsibility for Human Rights Violations: On Globalisation and Complicity. 2008, (Telenor Oslo). (Type: Miscellaneous | Tags: Consultancy, Human Rights, talk)
Føllesdal, Andreas: Om etikk for forvaltningsjurister. 2005, (Rikstrygdeverket Oslo). (Type: Miscellaneous | Tags: Consultancy, Policy advice, talk)
Føllesdal, Andreas: Hva er vitsen med filosofer? Filosofen som Coach. 2004, (Interaction – Sellæg og Wroldsen Oslo). (Type: Miscellaneous | Tags: Consultancy, service, talk)
Føllesdal, Andreas: Etiske retningslinjer og etisk beredskap. 2003, (Workshop on Crisis Management Oslo). (Type: Miscellaneous | Tags: Consultancy, talk)
Føllesdal, Andreas: Hvordan andre ser på ingeniøren – og hvordan ingeniøren ser på seg selv – Om teknologenes verdigrunnlag og verdivalg. 2002, (NITO Vestfold Åsgårdstrand). (Type: Miscellaneous | Tags: Consultancy, talk)
Follesdal, Andreas: Hvordan andre ser på ingeniøren – og hvordan ingeniøren ser på seg selv – Om teknologenes verdigrunnlag og verdivalg. 2002, (NITO Buskerud Drammen). (Type: Miscellaneous | Tags: Consultancy, talk)
Føllesdal, Andreas: Teknologi, etikk og samfunnsutvikling. 2002, (NITO/NIF Oslo). (Type: Miscellaneous | Tags: Consultancy, talk)
Føllesdal, Andreas: Teknologi, etikk og samfunnsutvikling. 2002, (NITO hovedstyre Seminar om ingeniøretikk Gardermoen). (Type: Miscellaneous | Tags: Consultancy, service, talk)
Føllesdal, Andreas: Likeverd på anbud?. 2002, (Kommunenes sentralforbund Haugesund Konferanse Haugesund). (Type: Miscellaneous | Tags: Consultancy, talk)
Føllesdal, Andreas: Likeverd på anbud? Kan markedet sikre likeverd i morgendagens velferdskommune?. 2002, (Kommunenes sentralforbund Konferanse: Velferd i klemme Oslo). (Type: Miscellaneous | Tags: Consultancy, talk)
Føllesdal, Andreas: Holdninger finnes ikke — og de endres hele tiden. 2001, (Handels- og serviceorganisasjonen Bolkesjø). (Type: Miscellaneous | Tags: Consultancy, talk)
Føllesdal, Andreas: Begrunnelser for bistand. 2001, (Utenriksdepartementet). (Type: Miscellaneous | Tags: Consultancy, Policy advice, talk)
Føllesdal, Andreas: Vitnenotat om KRLfaget. 2001, (Humanetisk forbund). (Type: Miscellaneous | Tags: Consultancy, talk)
Føllesdal, Andreas: Forhandlinger og verdivalg.. 1999, (Norges Hovedorganisasjon – NHO Oslo). (Type: Miscellaneous | Tags: Consultancy, talk)
Føllesdal, Andreas: Forhandlinger og etikk. 1998, (Norges Hovedorganisasjon – NHO Oslo). (Type: Miscellaneous | Tags: Consultancy, talk)
Follesdal, Andreas: Teknologene – hva gjør de seg til?. 1998, (Norske sivilingeniørers forening Oslo). (Type: Miscellaneous | Tags: Consultancy, talk)
Føllesdal, Andreas: Hva er etikk og hva er etiske handlinger?. 1998, (Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt Forskningsprogrammet Produksjon av laksefisk Bergen). (Type: Miscellaneous | Tags: Consultancy, talk)
Føllesdal, Andreas: Rett og moral og advokatetikk. 1998, (Selmer Advokatfirma Beitostølen). (Type: Miscellaneous | Tags: Consultancy, talk)
Føllesdal, Andreas: Teledemokrati: Den Store Samtalen eller Skurr på sperret linje?. 1997, (Kommunedata Oslo). (Type: Miscellaneous | Tags: Consultancy, talk)
Follesdal, Andreas: Teledemokrati: Den Store Samtalen eller Skurr på sperret linje?. 1997, (Kommunenes sentralforbund – KS Drammen). (Type: Miscellaneous | Tags: Consultancy, talk)
Føllesdal, Andreas: Teledemokrati: Den Store Samtalen eller Skurr på sperret linje?. 1997, (Kommunenes sentralforbund – KS Oslo). (Type: Miscellaneous | Tags: Consultancy, service, talk)
Føllesdal, Andreas: Etikk og forhandlinger. 1997, (Norges Landbrukshøyskole Ås). (Type: Miscellaneous | Tags: Consultancy, talk)
Føllesdal, Andreas: Når noen er likere enn andre: Likestilling og likeverd som utfordring i et mangfoldig samfunn. 1996, (Utlendingsdirektoratet Likestillingsseminar II Lysaker). (Type: Miscellaneous | Tags: Consultancy, Policy advice, talk)
Føllesdal, Andreas: Livssynsmangfold som utfordring og Likestilling, Rettighetsfesting og holdningsdannelse. 1996, (Utlendingsdirektoratetet UDI Øst Oslo). (Type: Miscellaneous | Tags: Consultancy, Policy advice, talk)
Føllesdal, Andreas: Fordelingsprinsipper i et rettferdig samfunn: teoretiske perspektiver på sammenhenger mellom individers interesser, de goder som fordeles, og de fordelingsprinsipper som bør gjelde i et rettferdig samfunn.. 1996, (Utlendingsdirektoratet – UDI Likestillingskurs Oslo). (Type: Miscellaneous | Tags: Consultancy, Policy advice, talk)
Føllesdal, Andreas: Strategier mot diskriminering og rasisme. Likestilling som mål, rettighetsfesting og holdningskampanjer som middel?. 1996, (Nordisk integrasjonsseminar København). (Type: Miscellaneous | Tags: Consultancy, Policy advice, talk)
Føllesdal, Andreas: Lydig eller lojal? Om ledere og etiske dilemmar i offentlig forvaltning. 1996, (Oslo Rådhus Oslo). (Type: Miscellaneous | Tags: Consultancy, talk)
Føllesdal, Andreas: Hvordan takler vi etiske dilemmaer i arbeidssituasjonen. 1996, (Senter for Personal- og Organisasjonsutvikling Oso). (Type: Miscellaneous | Tags: Consultancy, talk)
Føllesdal, Andreas: Etikk i kommunal virksomhet. 1994, (Oslo kommune). (Type: Miscellaneous | Tags: Consultancy, Policy advice, talk)
Føllesdal, Andreas: Etikk og leder-rollen i forsyningsvirksomhet. 1994, (Norsk Hydro Sogndal). (Type: Miscellaneous | Tags: Consultancy, talk)
Føllesdal, Andreas: Opplæring og etikk. 1994, (Oslo kommune, Byrådslederens avdeling). (Type: Miscellaneous | Tags: Consultancy, Policy advice, talk)
Føllesdal, Andreas: Etikk i kommunal virksomhet. 1993, (Oslo Kommune). (Type: Miscellaneous | Tags: Consultancy, talk)
Føllesdal, Andreas: Innkjøp og strategi: etiske utfordringer. 1993, (NIMA – Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Oslo). (Type: Miscellaneous | Tags: Consultancy, talk)
Føllesdal, Andreas: Miljøarbeidet i Norsk Hydro: noen utrednings- og forskningsoppgaver. 1993, (Norges Hovedorganisasjon – NHO Oslo). (Type: Miscellaneous | Tags: Climate, Consultancy, Policy advice, talk)
Føllesdal, Andreas: Om etikk og fagplanene i Reform 94. 1993, (Norges Hovedorganisasjon – NHO Oslo). (Type: Miscellaneous | Tags: Consultancy, Policy advice, talk)
Føllesdal, Andreas: Forandringsarbeid: forbedring eller formynderi?,. 1993, (Rusmiddelpoliklinikk-konferansen Fredrikstad). (Type: Miscellaneous | Tags: Consultancy, Policy advice, talk)
Føllesdal, Andreas: Lønnskamp og etikk. Er ingeniørenes lønnskrav etisk begrunnet?. 1992, (Sivilingeniørforeningen Oslo). (Type: Miscellaneous | Tags: Consultancy, talk)
Føllesdal, Andreas: Om forhandlingsetikk. 1992, (Innkjøpsledere, NIMA – Norsk forbund for innkjøp og logistikk/Norsk Hydro). (Type: Miscellaneous | Tags: Consultancy, talk)
Føllesdal, Andreas: Om politisk etikk. 1992, (Kommunenes Sentralforbund/Telemark ordførere). (Type: Miscellaneous | Tags: Consultancy, talk)
Føllesdal, Andreas: Om økokrim og etikk. 1992, (Norsk Øko-forum Oslo). (Type: Miscellaneous | Tags: Consultancy, talk)