Talks

801 entries « 9 of 9 »
Føllesdal, Andreas: Hvordan blir menneskerettighetene begrunnet, og hvordan bør de begrunnes?. 1982, (Prøveforelesning til Mag. Art., Filosofisk Institutt, Universitetet i Oslo). (Type: Miscellaneous | Tags: Human Rights, talk)
801 entries « 9 of 9 »