Talks

805 entries « 8 of 9 »
Follesdal, Andreas: European Citizenship: Consensus and Challenges. 1997, (NorFA Conference: Europe: the third phase of democracy Ustedalen/Geilo.). (Type: Miscellaneous | Tags: talk)
Føllesdal, Andreas: Teledemokrati: Den Store Samtalen eller Skurr på sperret linje?. 1997, (Kommunedata Oslo). (Type: Miscellaneous | Tags: Consultancy, talk)
Follesdal, Andreas: European Citizenship. 1997, (ARENA Conference Oslo). (Type: Miscellaneous | Tags: talk)
Føllesdal, Andreas: Subsidiaritetsprinsippet. 1997, (ARENA Seminar Oslo). (Type: Miscellaneous | Tags: talk)
Follesdal, Andreas: Teledemokrati: Den Store Samtalen eller Skurr på sperret linje?. 1997, (Kommunenes sentralforbund – KS Drammen). (Type: Miscellaneous | Tags: Consultancy, talk)
Follesdal, Andreas: Culture and the Environment. 1997, (UNESCO Conference on Culture and Development Lillehammer). (Type: Miscellaneous | Tags: Climate, talk)
Føllesdal, Andreas: Stopper velferdsstaten og kvinnekamp ved landegrensen? Etikk og utenrikspolitikk. 1997, (UiO Ulandsseminaret Oslo). (Type: Miscellaneous | Tags: talk)
Føllesdal, Andreas: Teledemokrati: Den Store Samtalen eller Skurr på sperret linje?. 1997, (Kommunenes sentralforbund – KS Oslo). (Type: Miscellaneous | Tags: Consultancy, service, talk)
Follesdal, Andreas: Global Ethics, Democracy and Culture. 1997, (Workshop on Global Ethics, Senter for Utvikling og Miljø, UiO, Oslo). (Type: Miscellaneous | Tags: talk)
Føllesdal, Andreas: Råd eller Demokrati?. 1997, (LOS-Senteret Workshop om dialogiske råd Bergen). (Type: Miscellaneous | Tags: talk)
Føllesdal, Andreas: Hvor går det grunnleggende skillet mellom plikt- og konsekvensetikk? Spørsmålet om evtanasi belyst ved et kontraktetisk perspektiv. 1997, (Høgskolen i Oslo, Avdeling for sykepleierutdanning. Etikkseminar Oslo). (Type: Miscellaneous | Tags: service, talk)
Føllesdal, Andreas: Velferdsstat og rettferdighet: Forskningstemaer. 1997, (Norges forskningsråd, Velferd og Samfunn Konferanse Oslo). (Type: Miscellaneous | Tags: talk)
Follesdal, Andreas: Citizenship and Political Rights in the European Union: Consensus and Questions. 1997, (University of Vienna Vienna). (Type: Miscellaneous | Tags: talk)
Follesdal, Andreas: Sustainable Development and Human Rights. 1997, (Senter for Utvikling og Miljø, UiO Oslo). (Type: Miscellaneous | Tags: Climate, Human Rights, talk)
Føllesdal, Andreas: Demokrati i EU. 1997, (Ph.D. seminar København). (Type: Miscellaneous | Tags: PhD Course, talk)
Føllesdal, Andreas: Om demokrati og føderale ordninger. 1997, (Institutt for statsvitenskap UiO Oslo). (Type: Miscellaneous | Tags: talk)
Follesdal, Andreas: Citizenship and political rights in the European Union. 1997, (ARENA Seminar Oslo). (Type: Miscellaneous | Tags: talk)
Føllesdal, Andreas: Demokratiets internasjonale forpliktelser. 1997, (UiO Oslo). (Type: Miscellaneous | Tags: talk)
Føllesdal, Andreas: Grenser for likhet? Velferdsstatens internasjonale forpliktelser. 1997, (Diskusjonsgruppe i Kritisk Internasjonal Politisk Teori. Oslo). (Type: Miscellaneous | Tags: talk)
Føllesdal, Andreas: Etikk og forhandlinger. 1997, (Norges Landbrukshøyskole Ås). (Type: Miscellaneous | Tags: Consultancy, talk)
Follesdal, Andreas: The Cultural Rights of Minorities. 1997, (University of Exeter Exeter). (Type: Miscellaneous | Tags: talk)
Follesdal, Andreas: Rawls’ Law of Peoples. 1997, (University of Reading Reading). (Type: Miscellaneous | Tags: talk)
Føllesdal, Andreas: Når noen er likere enn andre: Likestilling og likeverd som utfordring i et mangfoldig samfunn. 1996, (Utlendingsdirektoratet Likestillingsseminar II Lysaker). (Type: Miscellaneous | Tags: Consultancy, Policy advice, talk)
Føllesdal, Andreas: Internasjonale forpliktelser og demokrati. 1996, (UiO PhD kurs: Demokrati, forutsetninger og virkninger Oslo). (Type: Miscellaneous | Tags: PhD Course, talk)
Føllesdal, Andreas: Demokrati i EU. 1996, (Administrasjonsdepartementet ARENAs departementseminar Oslo). (Type: Miscellaneous | Tags: Policy advice, talk)
Føllesdal, Andreas: Livssynsmangfold som utfordring og Likestilling, Rettighetsfesting og holdningsdannelse. 1996, (Utlendingsdirektoratetet UDI Øst Oslo). (Type: Miscellaneous | Tags: Consultancy, Policy advice, talk)
Follesdal, Andreas: Communitarian Criticism of Liberal Contractualism: An account and a Defense. 1996, (The International Society for the Study of European Ideas Conference on Memory, History and Critique: The European Legacy Utrecht). (Type: Miscellaneous | Tags: talk)
Follesdal, Andreas: The Concern for Consent. 1996, (Conference of the European Society for Philosophy of Medicine and Health Care Vienna). (Type: Miscellaneous | Tags: Policy advice, talk)
Follesdal, Andreas: Democracy and Federalism in the EU. 1996, (ARENA Conference on Democracy and the EU Oslo). (Type: Miscellaneous | Tags: federalism, talk)
Follesdal, Andreas: The Standing of States. 1996, (The Austrian Ludwig Wittgenstein Society Conference on Current Issues in Political Philosophy: Justice and Welfare in Society and World Order Kirchberg, Austria). (Type: Miscellaneous | Tags: talk)
Follesdal, Andreas: The Standing of States. 1996, (Conference on Political Theory Randsvangen). (Type: Miscellaneous | Tags: talk)
Føllesdal, Andreas: Kulturell pluralisme og John Rawls’ teori om enighet og likevekt. 1996, (HF, UiO Etikkseminar Oslo). (Type: Miscellaneous | Tags: John Rawls, talk)
Føllesdal, Andreas: Strategier mot diskriminering og rasisme. Likestilling som mål, rettighetsfesting og holdningskampanjer som middel?. 1996, (Nordisk integrasjonsseminar København). (Type: Miscellaneous | Tags: Consultancy, Policy advice, talk)
Føllesdal, Andreas: Fordelingsprinsipper i et rettferdig samfunn: teoretiske perspektiver på sammenhenger mellom individers interesser, de goder som fordeles, og de fordelingsprinsipper som bør gjelde i et rettferdig samfunn.. 1996, (Utlendingsdirektoratet – UDI Likestillingskurs Oslo). (Type: Miscellaneous | Tags: Consultancy, Policy advice, talk)
Føllesdal, Andreas: Redegjørelse for normativ forskning i Norge om Velferdsstat og rettferdighet. 1996, (Norges forskningsråd Oslo). (Type: Miscellaneous | Tags: research policy, talk)
Føllesdal, Andreas: Lydig eller lojal? Om ledere og etiske dilemmar i offentlig forvaltning. 1996, (Oslo Rådhus Oslo). (Type: Miscellaneous | Tags: Consultancy, talk)
Follesdal, Andreas: Democracy in the EU: A Liberal Contractualist Perspective. 1996, (ECPR Conference Oslo). (Type: Miscellaneous | Tags: talk)
Føllesdal, Andreas: Hva står på spill oss imellom? Om grunnbehov, funksjoner og andre interesser som grunnlag for krav. 1996, (Senter for Vitskapsteori, Universitetet i Bergen Bergen). (Type: Miscellaneous | Tags: talk)
Føllesdal, Andreas: Hvem bør styre høyskoler?. 1996, (Arkitekthøgskolen i Oslo, studentutvalget Oslo). (Type: Miscellaneous | Tags: research policy, talk)
Føllesdal, Andreas: Hvordan takler vi etiske dilemmaer i arbeidssituasjonen. 1996, (Senter for Personal- og Organisasjonsutvikling Oso). (Type: Miscellaneous | Tags: Consultancy, talk)
Follesdal, Andreas: The standing of states: On John Rawls’ “Law of Peoples”. In: Koller, Peter; Puhl, Klaus (Ed.): Current issues in political philosophy, The Austrian Ludwig Wittgenstein Society, Kirchberg am Wechsel, Austria, 1996, (Volume ID: 4 Call Number: (A)). (Type: Book Chapter | Tags: John Rawls)
Føllesdal, Andreas: Minoriteters levekår: Hva må vi vite, og hvorfor? Normative perspektiver. 1996, (SEFOS/IMER seminar om Metodologiske tilnærminger til studiet av fordommer og diskriminering Bergen). (Type: Miscellaneous | Tags: talk)
Follesdal, Andreas: Christmas celebration in multi-cultural Norway. 1995, (Asker og Bærum Prosti Oslo). (Type: Miscellaneous | Tags: service, talk)
Føllesdal, Andreas: Rawls’ folkerett — en kritikk. 1995, (Konferanse i politisk teori Hønefoss). (Type: Miscellaneous | Tags: talk)
Føllesdal, Andreas: Opplæring i Oslo Sporveier — Etiske perspektiver. 1995, (Oslo Sporveier Noresund). (Type: Miscellaneous | Tags: talk)
Follesdal, Andreas: Do welfare obligations end at the boundaries of the nation state?. 1995, (SEEP Conference Hannover). (Type: Miscellaneous | Tags: talk)
Follesdal, Andreas: Normative research on the Europeanisation of the Nation State. 1995, (Uppsala universitet Uppsala). (Type: Miscellaneous | Tags: talk)
Follesdal, Andreas: The significance of sovereign states. 1995, (ARENA Seminar Oslo). (Type: Miscellaneous | Tags: talk)
Follesdal, Andreas: The Significance of state borders. 1995, (Uppsala universitet Uppsala). (Type: Miscellaneous | Tags: talk)
Follesdal, Andreas: Do welfare obligations end at the boundaries of the nation state?. 1995, (ARENA Seminar Hankø). (Type: Miscellaneous | Tags: talk)
Follesdal, Andreas: The significance of borders, national and European. 1995, (ARENA Seminar Oslo). (Type: Miscellaneous | Tags: talk)
Føllesdal, Andreas: Om forskning, personvern og samtykke. 1995, (Det Norske Videnskaps-Akademi – DNVA og NESH Oslo). (Type: Miscellaneous | Tags: research policy, talk)
Føllesdal, Andreas: Etikk i kommunal virksomhet. 1994, (Oslo kommune). (Type: Miscellaneous | Tags: Consultancy, Policy advice, talk)
Follesdal, Andreas: ARENA’s research on normative political theory. 1994, (ARENA). (Type: Miscellaneous | Tags: talk)
Follesdal, Andreas: On Rawls’ the Law of Peoples’. 1994, (HF, UiO Etikkseminar). (Type: Miscellaneous | Tags: talk)
Føllesdal, Andreas: Demokratiets internasjonale forpliktelse. 1994, (Statsvitenskap, Videnskapsakademiet PhD Kurs). (Type: Miscellaneous | Tags: PhD Course, talk)
Føllesdal, Andreas: Etikk og leder-rollen i forsyningsvirksomhet. 1994, (Norsk Hydro Sogndal). (Type: Miscellaneous | Tags: Consultancy, talk)
Føllesdal, Andreas: Velvære, frihet og sjanselikhet. Hvilke krav stiller normative teorier til måling av levekår?. 1994, (Institutt for samfunnsforskning). (Type: Miscellaneous | Tags: talk)
Føllesdal, Andreas: Opplæring og etikk. 1994, (Oslo kommune, Byrådslederens avdeling). (Type: Miscellaneous | Tags: Consultancy, Policy advice, talk)
Føllesdal, Andreas: Frihet, likhet og solidaritet — Utfordringer for velferdsstaten. 1994, (FAFO Oslo). (Type: Miscellaneous | Tags: talk)
Follesdal, Andreas: Moral theory and our responsibilities towards less industrialized countries. 1994, (Munch museum Conference on medical ethics, research, and developing countries Oslo). (Type: Miscellaneous | Tags: Policy advice, talk)
Follesdal, Andreas: The Moral Sovereignty of Professions. 1994, (Association of Practical and Professional Ethics APPE Cleveland). (Type: Miscellaneous | Tags: talk)
Føllesdal, Andreas: John Rawls: bibliografi. In: Norsk Statsvitenskapelig tidsskrift, vol. 10, no. 2, pp. 261-263, 1994, (Call Number: (D)). (Type: Journal Article | Tags: John Rawls)
Føllesdal, Andreas: Etikk – tverrkulturelle perspektiver. 1993, (Norges Handelshøyskole, Akerskolen). (Type: Miscellaneous | Tags: talk)
Føllesdal, Andreas: Etikk i kommunal virksomhet. 1993, (Oslo Kommune). (Type: Miscellaneous | Tags: Consultancy, talk)
Føllesdal, Andreas: Om forskningsetiske retningslinjer. 1993, (Alta lærerhøyskole Alta). (Type: Miscellaneous | Tags: research policy, talk)
Føllesdal, Andreas: Om forskningsetiske retningslinjer. 1993, (Området Kultur og Samfunn, Norges forskningsråd Oslo). (Type: Miscellaneous | Tags: research policy, talk)
Follesdal, Andreas: Role morality. 1993, (Oslo Handelshøyskole). (Type: Miscellaneous | Tags: talk)
Føllesdal, Andreas: Innkjøp og strategi: etiske utfordringer. 1993, (NIMA – Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Oslo). (Type: Miscellaneous | Tags: Consultancy, talk)
Føllesdal, Andreas: Ledere og lojalitet. 1993, (Harvard Business School Association Oslo). (Type: Miscellaneous | Tags: service, talk)
Føllesdal, Andreas: Miljøarbeidet i Norsk Hydro: noen utrednings- og forskningsoppgaver. 1993, (Norges Hovedorganisasjon – NHO Oslo). (Type: Miscellaneous | Tags: Climate, Consultancy, Policy advice, talk)
Føllesdal, Andreas: Om rollemoral og næringslivsetikk. 1993, (SDS Åsgårdstrand). (Type: Miscellaneous | Tags: talk)
Follesdal, Andreas: A conceptual framework for international business ethics – some challenges.. 1993, (Council for Ethics in Economics/Parliament of the World’s Religions Chicago). (Type: Miscellaneous | Tags: talk)
Follesdal, Andreas: On contractualism and bargaining. 1993, (Copenhagen Business School Copenhagen Conference on Organizational Ethics Copenhagen). (Type: Miscellaneous | Tags: talk)
Follesdal, Andreas: Philosophers as Ethics Consultants: Expertise and expectations,. 1993, (European Business Ethics Network – EBEN Conference Sandvika). (Type: Miscellaneous | Tags: talk)
Føllesdal, Andreas: Genteknologi, livssynspluralisme og menneskeverd. 1993, (Rettspolitisk forening Gjendesheim). (Type: Miscellaneous | Tags: service, talk)
Føllesdal, Andreas: Forskningsetikk: filosofiske perspektiver. 1993, (Nordisk Workshop om forskningsetikk). (Type: Miscellaneous | Tags: research policy, talk)
Føllesdal, Andreas: Om etikk og fagplanene i Reform 94. 1993, (Norges Hovedorganisasjon – NHO Oslo). (Type: Miscellaneous | Tags: Consultancy, Policy advice, talk)
Føllesdal, Andreas: Forandringsarbeid: forbedring eller formynderi?,. 1993, (Rusmiddelpoliklinikk-konferansen Fredrikstad). (Type: Miscellaneous | Tags: Consultancy, Policy advice, talk)
Føllesdal, Andreas: Om forskningsetikk og filosofi. 1993, (Stockholm). (Type: Miscellaneous | Tags: research policy, talk)
Føllesdal, Andreas: Egennytten, felleslykken og rettferdighet. 1993, (Norges Markedshøyskole). (Type: Miscellaneous | Tags: talk)
Føllesdal, Andreas: Om forskningsetiske retningslinjer. 1993, (Universitetet i Trondheim Trondheim). (Type: Miscellaneous | Tags: research policy, talk)
Follesdal, Andreas: Role morality. 1993, (Oslo Handelshøyskole). (Type: Miscellaneous | Tags: talk)
Føllesdal, Andreas: Etik i offentlig sektor. 1993, (FA-rådet Stockholm). (Type: Miscellaneous | Tags: Policy advice, talk)
Føllesdal, Andreas: Etikk – hva med næringslivet?. 1993, (Humanetisk forbund). (Type: Miscellaneous | Tags: talk)
Føllesdal, Andreas: Hvordan evaluere etikkundervisning?. 1993, (Forskningsforum for praktisk etikk.). (Type: Miscellaneous | Tags: Policy advice, talk)
Føllesdal, Andreas: Om forskningsetiske retningslinjer. 1993, (Universitetet i Tromsø Tromsø). (Type: Miscellaneous | Tags: research policy, talk)
Føllesdal, Andreas: Forhandlingsetikk. 1993, (Norges Handelshøyskole/NIMA – Norsk forbund for innkjøp og logistikk). (Type: Miscellaneous | Tags: talk)
Føllesdal, Andreas: Om jus og forskningsetiske retningslinjer. 1993, (Juridisk fakultet, UiO, Voksenåsen.). (Type: Miscellaneous | Tags: research policy, talk)
Føllesdal, Andreas: Om forskningsetikk i samfunnsvitenskapene. 1992, (Paris). (Type: Miscellaneous | Tags: research policy, talk)
Føllesdal, Andreas: Lønnskamp og etikk. Er ingeniørenes lønnskrav etisk begrunnet?. 1992, (Sivilingeniørforeningen Oslo). (Type: Miscellaneous | Tags: Consultancy, talk)
Føllesdal, Andreas: On role demands and common morality. 1992, (Oslo Handelshøyskole Oslo). (Type: Miscellaneous | Tags: talk)
Føllesdal, Andreas: Om forhandlingsetikk. 1992, (Innkjøpsledere, NIMA – Norsk forbund for innkjøp og logistikk/Norsk Hydro). (Type: Miscellaneous | Tags: Consultancy, talk)
Føllesdal, Andreas: Om politisk etikk. 1992, (Kommunenes Sentralforbund/Telemark ordførere). (Type: Miscellaneous | Tags: Consultancy, talk)
Føllesdal, Andreas: Menneskeverd og menneskerettigheter. 1992, (HF, UiO Etikkseminar Oslo). (Type: Miscellaneous | Tags: Human Rights, talk)
Føllesdal, Andreas: Om forskningsetikk i samfunnsvitenskap og humaniora. 1992, (Kristiansand lærerhøyskole Kristiansand). (Type: Miscellaneous | Tags: research policy, talk)
Føllesdal, Andreas: Næringslivsetikk: Synsing, forkynnelse, forskning?. 1992, (NAVFs Etikkprogram og Norges Handelshøgskole, Bergen). (Type: Miscellaneous | Tags: talk)
Føllesdal, Andreas: Om økokrim og etikk. 1992, (Norsk Øko-forum Oslo). (Type: Miscellaneous | Tags: Consultancy, talk)
Føllesdal, Andreas: Om konflikter mellom rollekrav og almennmoral i bedrifter. 1992, (Norges Handelshøgskole, Bergen Bergen). (Type: Miscellaneous | Tags: talk)
Føllesdal, Andreas: Om den nasjonale forskningsetiske komite fon samfunnsfag og humaniora, og om forskningsetiske problemer innen bioteknologi. 1991, (Den nasjonale komite for bioteknologi, Radiumhospitalet Oslo). (Type: Miscellaneous | Tags: research policy, talk)
805 entries « 8 of 9 »