Public Debate

285 entries « 3 of 3 »
Føllesdal, Andreas: Ansvar for forskere: Om Maktutredningen. In: Forskerforum, no. 8, 2003. (Type: Journal Article | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: Akademikernes autisme. In: Aftenposten, pp. 9, 2003. (Type: Journal Article | Abstract | Links | Tags: debate)
Follesdal, Andreas: John Rawls (1921-2002) – Giant on the shoulders of giants. In: Diacritica (Portugal), vol. 12, no. 2, pp. 285-290, 2003. (Type: Journal Article | Links | Tags: debate, John Rawls)
Follesdal, Andreas: Beyond the Economics of Civil War: The Religious, Cultural and Ethnic Dimensions of Conflict Traps. Comments on Paul Collier & al. Breaking the Conflict Trap: Civil War and Development Policy (World Bank Policy Report 2003). 2003. (Type: Unpublished | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas; Sverdrup, Ulf: Kampen om EUs grunnlov. In: Morgenbladet, 2002. (Type: Journal Article | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas; Gjelsvik, Olav: Forberedende må forbedres. In: Aftenposten, 2002. (Type: Journal Article | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: Å finne rett medisin mot dårlig lønn. In: Forskerforum, no. 5, pp. 24, 2002. (Type: Journal Article | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: Sponheim, Rimi, Sverige og Sovjet. 2002. (Type: Miscellaneous | Abstract | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: Robert Nozick (1938-2002) – Nyliberalismens filosof. In: Aftenposten, vol. Kronikk, no. 26. januar, 2002. (Type: Journal Article | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: Rawls’ tanker lever videre – intervju. In: Universitas, 2002. (Type: Journal Article | Links | Tags: debate, John Rawls)
Føllesdal, Andreas: Rawls og Norge. In: Morgenbladet, 2002. (Type: Journal Article | Links | Tags: debate, John Rawls)
Føllesdal, Andreas: Om forskningsetikk. 2002, (Verdibørsen NRK P2). (Type: Miscellaneous | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: Norge i Europas fremtid. In: Morgenbladet, pp. 7, 2002. (Type: Journal Article | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: John Rawls (1921-2002). In: Dagens forskning, 2002. (Type: Journal Article | Links | Tags: debate, John Rawls)
Føllesdal, Andreas: Er fordeling av godene mulig? Om John Rawls (1921-2002). 2002. (Type: Miscellaneous | Links | Tags: debate, John Rawls)
Follesdal, Andreas: On citizenship, societal membership, and the integration of immigrants. 2002. (Type: Unpublished | Abstract | Links | Tags: debate)
Nichelsen, Trine; Føllesdal, Andreas: Andreas Føllesdal: Filosofi – praktisk talt. In: Apollon, 2001. (Type: Journal Article | Links | Tags: debate, interview)
Føllesdal, Andreas: Verdikommisjonen (1998-2001). In: Nytt norsk tidsskrift, no. 2, pp. 203-4, 2001. (Type: Journal Article | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: Rådgivere og demokrati. In: Dagens Næringsliv, 2001. (Type: Journal Article | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: Om Verdikommisjonens sluttrapport. 2001, (FrokostTV NRK). (Type: Miscellaneous | Tags: debate, Policy advice)
Føllesdal, Andreas: Når likeverd utfordrer ulikheten (Rawls 80 år). In: Aftenposten, Bakgrunn, 2001. (Type: Journal Article | Links | Tags: debate, John Rawls)
Føllesdal, Andreas: Når hotellet ikke er et hjem for oss. In: Dagbladet, 2001. (Type: Journal Article | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: Filosofipanelet: Med rett til å stemme. In: Dagsavisen, 2001. (Type: Journal Article | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: Filosofipanelet: Intellektuell visdom. In: Dagsavisen, 2001. (Type: Journal Article | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: Filosofipanelet: I krig for freden. In: Dagsavisen, 2001. (Type: Journal Article | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: Filosofipanelet: En statsløs kirke?. In: Dagsavisen, 2001. (Type: Journal Article | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: Filosofipanelet: Angsten for de andre. In: Dagsavisen, 2001. (Type: Journal Article | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: EU: Bursdagsbarn i stemmeskifte. Kronikk. In: Dagbladet, 2001. (Type: Journal Article | Links | Tags: debate)
Follesdal, Andreas: Undir fávísifeldi – John Rawls áttræður. 2001. (Type: Miscellaneous | Links | Tags: debate, John Rawls)
Follesdal, Andreas: Rawls 80 years (In Portugal). 2001. (Type: Miscellaneous | Tags: debate, John Rawls)
Follesdal, Andreas: Rawls 80 years (Chinese). 2001. (Type: Miscellaneous | Links | Tags: debate, John Rawls)
Follesdal, Andreas: Rawls 80 vuotta (Finnish). 2001. (Type: Miscellaneous | Abstract | Links | Tags: debate, John Rawls)
Follesdal, Andreas: John Rawls osmdesátiletý (Czech). 2001. (Type: Miscellaneous | Links | Tags: debate, John Rawls)
Føllesdal, Andreas; Trondal, Jarle: Fra virkelighet til visjon – Kronikk. In: Universitas, pp. 2, 2000. (Type: Journal Article | Abstract | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas; Sverdrup, Ulf: EU reformeres. In: Dagbladet, 2000. (Type: Journal Article | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas; Menéndez, Agustín José: Kampen om EUs grunnlov. In: Dagbladet, 2000. (Type: Journal Article | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas; Claes, Dag Harald: Om sjølvråderetten innafor og utafor EU. In: Dag og Tid, pp. 14-15, 2000. (Type: Journal Article | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: Universitetets funksjoner. In: Uniforum, 2000. (Type: Journal Article | Abstract | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: Solidaritetsalternativet: Diagnose eller medisin? ‘Solidaritetsalternativet’ ingen sosial kontrakt. In: Dagsavisen, no. 30. juni, pp. 2, 2000. (Type: Journal Article | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: Reaksjon mot Østerrike: Rettferdig? Fornuftig?. In: Aftenposten, no. 5. oktober, 2000. (Type: Journal Article | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: Reactions against Austria – just or unjust?. In: Roundtable on the Reactions against Austria, Vienna, no. September 29, 2000. (Type: Journal Article | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: Om Leo Tolstoy. 2000, (Verdibørsen, NRK P2). (Type: Miscellaneous | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: Intervju – “Dette er din foreleser”. In: Nemesis, UiO-filosofistudentenes blad, no. 2, pp. 4-5, 2000. (Type: Journal Article | Links | Tags: debate, interview)
Føllesdal, Andreas: Hans Küng i Norge. In: Nytt norsk tidsskrift, no. 1, pp. 105-107, 2000. (Type: Journal Article | Abstract | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas; Semb, Anne Julie: Rekruttering av kvinner. In: Universitas, 1999. (Type: Journal Article | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: Velferdsstaten møter Europa. In: Aftenposten, 1999. (Type: Journal Article | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: Universitetet som kunnskapsbedrift – hjernevandring som utfordring. In: Uniforum, no. 17, 1999. (Type: Journal Article | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: Om statsborgerskap. 1999, (NRK P2). (Type: Miscellaneous | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: Om snusk i EU-kommisjonen. In: Dagsnytt 18, Dagsnytt, TV2, Aftenposten, 1999. (Type: Journal Article | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: Er nasjonalstaten truet?. In: Europaseminaret, Europeisk Ungdom, 1999. (Type: Journal Article | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: Business and Ethics in an open World. In: Norges Handelshøyskole, Bergen, 1999. (Type: Journal Article | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: 60 000-kronersspørsmålet: Situasjonen er ikke så ille som Lasse Ramstad tror. Den er ennå verre. In: Uniforum, no. 18, 1999. (Type: Journal Article | Links | Tags: debate)
Follesdal, Andreas: Distributive Justice and Diversity. 1999. (Type: Miscellaneous | Abstract | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas; Tungodden, Bertil: Amartya K. Sen – Økonomipris til Nobels minne. In: Aftenposten, vol. Kronikk, no. 22. oktober, 1998. (Type: Journal Article | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: Unionsborgerskap – bare nye klær?. In: Dagbladet, vol. Kronikk, no. 23. oktober, 1998. (Type: Journal Article | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: Teledemokrati: Den store samtalen, eller skurr på sperret linje?. In: 1998. (Type: Journal Article | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: Hitlers villige bødler? Intervju med Daniel J. Goldhagen. In: Tidens Tegn, vol. 4, no. 6-7, 1998. (Type: Journal Article | Abstract | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: Fire temaer til verdikommisjonen. In: Dagbladet, vol. Kronikk, no. 11. januar, 1998. (Type: Journal Article | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: Svakheter ved markedet – om Adam Smith og Egil Bakke. 1997. (Type: Miscellaneous | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: Velferdsstat og rettferdighet. In: Norges forskningsråd, Program for “Velferd og samfunn”., 1997. (Type: Journal Article | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: Samfunnsviteres samfunnsansvar?. In: Samfunnsviter’n, Studentavisen ved SV-fakultetet, Universitetet i Oslo, 1997. (Type: Journal Article | Abstract | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: Hvem bør styre høyskoler: sakkyndige, styret, studenter eller samfunnet?. In: Arkitekthøyskolen i Oslo, 1997. (Type: Journal Article | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: Hva skal vi med etikk-kurs?. In: Aftenposten, vol. Kronikk, no. 16. mars, 1997. (Type: Journal Article | Abstract | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: Hva blir det til med Jaglands nye råd?. In: Aftenposten, vol. Kronikk, no. 20. januar, 1997. (Type: Journal Article | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: Adam Smith, marked og etikk (Svar til Egil Bakke, “Andres mening”). In: Aftenposten, no. 19. april, 1997. (Type: Journal Article | Abstract | Links | Tags: debate)
Follesdal, Andreas: Why teach Ethics in Business Schools? (Fra Aftenposten-kronikk). 1997. (Type: Booklet | Links | Tags: debate)
Follesdal, Andreas: The standing of states: On John Rawls’ “Law of Peoples”. In: Koller, Peter; Puhl, Klaus (Ed.): Current issues in political philosophy, The Austrian Ludwig Wittgenstein Society, Kirchberg am Wechsel, Austria, 1996, (Volume ID: 4 Call Number: (A)). (Type: Book Chapter | Tags: John Rawls)
Føllesdal, Andreas: Norge i et flerkulturelt perspektiv. Notat, Kommunaldepartementet 1996. (Type: Technical Report | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: Kontrakt og evalueringsskjemaer. In: Havnes, Anton (Ed.): Studentevaluering av undervisningen: Idehefte, pp. 5-8, 16, Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo, Oslo, 1996. (Type: Book Chapter | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: Hvordan sikre likeverd blant ulike?. In: Tidens Tegn, vol. 8, pp. 18-20, 1996. (Type: Journal Article | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: Vurder å bli ute!. In: Forskningspolitikk, no. 3, pp. 25, 1995. (Type: Journal Article | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: Med offentlig arbeidsgiver kan du ikke leve av å forske i Norge!. In: Forskerforum, no. 4, pp. 14, 1995. (Type: Journal Article | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: Læring og likeverd: bør skolen sikre likhet?. In: Fagkritisk dag, Utdanningsvitenskapelig fakultet, Universitetet i Oslo, 1995. (Type: Journal Article | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: Juleevangeliet: Oppgaver og utfordringer for prester i Asker and Bærum Prosti. In: Holmen Kirke, 1995. (Type: Journal Article | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: John Rawls: bibliografi. In: Norsk Statsvitenskapelig tidsskrift, vol. 10, no. 2, pp. 261-263, 1994, (Call Number: (D)). (Type: Journal Article | Tags: John Rawls)
Føllesdal, Andreas: En teori om det rettferdige samfunn. In: Aftenposten, no. 10. februar, 1994. (Type: Journal Article | Links | Tags: debate)
Follesdal, Andreas: Transforming the welfare state: Ethical challenges for the public and the private sector_. 1994. (Type: Booklet | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas; Dramer, Kai: Hva skal vi med etikk-kurs?. In: BI-Forum, vol. 11, no. 3, pp. 6-7, 1993. (Type: Journal Article | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: Velferdstaten i forandring: forfall eller fornyelse?. In: Berlingske Tidende, no. 25. november, 1993. (Type: Journal Article | Abstract | Links | Tags: debate, Policy advice)
Føllesdal, Andreas: Om etikk og fagplanene i Reform 94. 1993. (Type: Unpublished | Tags: debate, Policy advice)
Føllesdal, Andreas: Ledere og lojalitet. 1993. (Type: Miscellaneous | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: Etikk – hva med næringslivet?. 1993. (Type: Miscellaneous | Tags: debate, Policy advice)
Føllesdal, Andreas: Lønnskamp og etikk: Er ingeniørenes lønnskrav etisk begrunnet?. 1992. (Type: Miscellaneous | Tags: debate, Policy advice)
Føllesdal, Andreas: Doktorgrad på tre år?. In: Forskningspolitikk, no. 4, pp. 16-17, 1992. (Type: Journal Article | Abstract | Tags: debate, Policy advice, research policy)
Follesdal, Andreas: The ethics of deception in negotiation. 1990, (Medium Designator: Paper submitted for publication Call Number: (A)). (Type: Unpublished | Abstract | Tags: John Rawls)
285 entries « 3 of 3 »