Public Debate

284 entries « 1 of 3 »
Føllesdal, Andreas: Kommentar til Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch på kontaktkonferansen. 2024. (Type: Miscellaneous | Abstract | Links | Tags: debate, Public policy)
Follesdal, Andreas; Katsoni, Spyridoula: Chatting with Andreas Føllesdal. 2023. (Type: Miscellaneous | Abstract | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: Netto livslønn, ikke brutto årslønn. In: Forskerforum, 2023. (Type: Journal Article | Abstract | Links | Tags: debate, research policy)
Follesdal, Andreas; Palacio, Rita: Philosophically Legal: A conversation with Andreas Føllesdal [Interview]. In: Harvard Undergraduate Law Review, no. Fall, 2023. (Type: Journal Article | Abstract | Links | Tags: debate, interview)
Føllesdal, Andreas: – Sannhetskriteriet var styrende for oss (intervju). In: Forskningsetikk, 2023. (Type: Journal Article | Links | Tags: debate, interview, research policy)
Føllesdal, Andreas: Det er mange alternativer til å kalle noen for dårlige forskere og idioter. (intervju). In: Khrono, 2023. (Type: Journal Article | Links | Tags: debate, interview, research policy)
Føllesdal, Andreas; Janmyr, Maja: Dagens flyktningsituasjon: hva kan vi lære av Nansen?. In: Uniforum, 2022. (Type: Journal Article | Abstract | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: Humaniora som risikosport. In: Khrono.no, 2022. (Type: Journal Article | Abstract | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: Grunnforskning kan ikke settes på vent. In: Aftenposten, 2022. (Type: Journal Article | Abstract | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas; Lindberg, Maren Falch; Neupane, Sudan Prasad; Østbakken, Kjersti Misje; Harstad, Stine; Shah, Feroz Mehmood; Holme, Nathalie; Hagtvet, Bernt; Næss, Petter: Fulbrightprogrammet fyller 75 år. In: Khrono, 2021. (Type: Journal Article | Abstract | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: Vinnarane av UiOs forskningspris 2021. In: Uniforum, 2021. (Type: Journal Article | Abstract | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: UiOs nydesigna nettsider skaper sterke kjensler blant tilsette. In: Uniforum, 2021. (Type: Journal Article | Abstract | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: Om Universitetet i Oslos forskningspris 2021. In: 2021. (Type: Journal Article | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: Om Forskningsrådets skrøpelige søknadsregime: Symptomer, diagnoser og resepter. In: Khrono, 2021. (Type: Journal Article | Abstract | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: Også dyr har krav på rettferdighet. In: Aftenposten, 2021. (Type: Journal Article | Abstract | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: Advarer kolleger mot å bruke UiOs web. In: Uniforum, 2021. (Type: Journal Article | Abstract | Links | Tags: debate)
Follesdal, Andreas; Ratner, Steven: A Moral Defense of Robust International Law: Introducing the Review Symposium on Carmen Pavel’s Law Beyond the State. 2021. (Type: Miscellaneous | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: Sivil ulydighet – en form for nødbrems. 2020. (Type: Miscellaneous | Abstract | Links | Tags: debate)
and, Andreas Føllesdal: Kommentarer til evalueringen av ordningen med sentre for fremragende forskning/Comments on the evaluation of the Centres of Excellence scheme. 2020. (Type: Miscellaneous | Abstract | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: Uviten om åpent landskap. In: Aftenposten – ‘Kort sagt’, 2020. (Type: Journal Article | Abstract | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: Om rektor Stølens kommentar om eiendomsavdelingen. In: Uniforum, 2020. (Type: Journal Article | Abstract | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: Ingen ERC-milliarder til Norge? Før vi stiller diagnoser og lager resepter…. In: Khrono.no, vol. 1. april, 2020. (Type: Journal Article | Abstract | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: En seier for eiendomsavdelingen – og kanskje for UiO?. In: Uniforum.uio.no, 2020. (Type: Journal Article | Abstract | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: Om sivil ulydighet og vindkraftutbygging på Haramsøya. 2020. (Type: Miscellaneous | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: Når lovbrot er politisk nødbrems. 2020. (Type: Miscellaneous | Abstract | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas; Ulfstein, Geir: Hva kan barnevernet lære av dommen i menneskerettighetsdomstolen?. In: Aftenposten, 2019. (Type: Journal Article | Abstract | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas; Næss, Petter: En konstruktiv USA-kritiker og programmet han skapte. In: Khrono, 2019. (Type: Journal Article | Abstract | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: uio.no – bare så enhetlig som nødvendig og for øvrig mangfold. In: uniforum.uio.no, 2019. (Type: Journal Article | Abstract | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: Misnøye i Domus Juridica. In: Uniforum, 2019. (Type: Journal Article | Abstract | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: Færre med stor tiltro til domstolene – hva så?. In: https://www.domstol.no/nyheter/tiltro/, 2019. (Type: Journal Article | Abstract | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas; Ulfstein, Geir: Rotevatns utelatelser. In: Klassekampen, no. 2. mars, pp. 22, 2018. (Type: Journal Article | Abstract | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas; Ulfstein, Geir: Om vi skrev menneskerettighetene i dag. In: Studio 2 – P2, 2018. (Type: Journal Article | Abstract | Links | Tags: debate, Human Rights)
Føllesdal, Andreas; Ulfstein, Geir: … og forøvrig bør EMD nedlegges?. In: Klassekampen, 2018. (Type: Journal Article | Abstract | Links | Tags: debate, Human Rights)
Føllesdal, Andreas; Ulfstein, Geir: Københavnerklæringen – opp som en løve…. In: Morgenbladet, 2018. (Type: Journal Article | Abstract | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas; Ulfstein, Geir: Autoritære stater, gled dere!. In: Klassekampen, no. 27. februar, 2018. (Type: Journal Article | Abstract | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: Ja til moderat Plan S for åpen tilgang. In: Aftenposten, no. 16. november, 2018. (Type: Journal Article | Abstract | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: – Dette er en demonstrasjon som utfordrer hele samfunnet. In: Fosna-folket.no, 2018. (Type: Journal Article | Abstract | Links | Tags: debate)
Follesdal, Andreas; Ulfstein, Geir: The Draft Copenhagen Declaration: Whose Responsibility and Dialogue?. In: EJIL talk, 2018. (Type: Journal Article | Abstract | Links | Tags: debate, European Court of Human Rights, Human Rights)
Follesdal, Andreas; Ulfstein, Geir: Copenhagen – much ado about little?. In: EJIL talk, no. April 14, 2018, 2018. (Type: Journal Article | Abstract | Links | Tags: debate, Human Rights, Margin of Appreciation)
Saul, Matthew; Follesdal, Andreas; Ulfstein, Geir: The International Human Rights Judiciary and National Parliaments: Europe and Beyond. Cambridge University Press, Cambridge, 2017. (Type: Book | Abstract | Links | Tags: Edited books, European Court of Human Rights, Human Rights)
Føllesdal, Andreas; Ulfstein, Geir: Utfordre for å forbedre, eller for å rive ned?. In: Klassekampen, 2017. (Type: Journal Article | Abstract | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas; Ulfstein, Geir: Truer menneskerettighetene demokratiet?. In: Dagens næringsliv, 2017. (Type: Journal Article | Abstract | Links | Tags: debate, Human Rights)
Føllesdal, Andreas; Ulfstein, Geir: Islamske stater har også godtatt at menneskerettighetene er universelle. In: Aftenposten – kort sagt, no. 29. november, 2017. (Type: Journal Article | Links | Tags: debate, Human Rights)
Føllesdal, Andreas: Universitetet i Oslo og tankesmier. In: Uniforum, 2017. (Type: Journal Article | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: Om menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg’. 2017, (NRK Dagsnytt 18). (Type: Miscellaneous | Links | Tags: debate, Human Rights, Policy advice)
Føllesdal, Andreas: Om #MeToo-kampanjen og ‘outing’. 2017, (NRK Ekko). (Type: Miscellaneous | Abstract | Links | Tags: debate, gender)
Follesdal, Andreas: on Global Governance at University College London – interview. 2016. (Type: Miscellaneous | Links | Tags: debate, interview)
Follesdal, Andreas; Tsereteli, Nino: The margin of appreciation in Europe and beyond – Special Issue. 2016. (Type: Book | Abstract | Tags: European Court of Human Rights, Human Rights, International courts, Margin of Appreciation, Special issues)
Føllesdal, Andreas; Saul, Matthew; Ulfstein, Geir: Brexit truer menneskerettighetsvern. In: Dagens næringsliv, no. 22. juni 2016, 2016. (Type: Journal Article | Abstract | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: Overdriver både kritikernes innvendinger og EUs fortreffelighet. In: Aftenposten, pp. 13, 2016. (Type: Journal Article | Abstract | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: Organdonasjon – behov og begrensninger. Aktørseminar 3. oktober 2016. In: Michael – Publication series of the Norwegian Medical Society, vol. 13, no. 4, 2016. (Type: Journal Article | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: Om sivil ulydighet i Finnmark – NRK. In: https://www.nrk.no/finnmark/varsler-sivil-ulydighet-ved-gruveapning-i-finnmark-1.13286324, 2016. (Type: Journal Article | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: Fryktar milde gåver får ein høg pris. In: Uniforum.no, 2016. (Type: Journal Article | Abstract | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas; Ulfstein, Geir: Oppfølging om den europeiske menneskerettighetsdomstol og privat eiendomsrett – Svar til Hans Ebbing. In: Klassekampen 29. mai, 2015. (Type: Journal Article | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas; Ulfstein, Geir: Klassekampens støtte til Cameron. In: Klassekampen 22. mai, pp. 16-17, 2015. (Type: Journal Article | Abstract | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas; Fauchald, Ole Kristian: Mye riktig, mest irrelevant. In: Dagens næringsliv, 2015. (Type: Journal Article | Abstract | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: Å tillate borgere dobbelt statsborgerskap truer ikke norske interesser. In: Aftenposten, 2015. (Type: Journal Article | Abstract | Links | Tags: debate)
Follesdal, Andreas: Making Sovereign Finance and Human Rights work. In: Politics and International Relations – University of Oxford Podcasts, 2015. (Type: Journal Article | Links | Tags: debate, Human Rights)
Føllesdal, Andreas: Stige til stjernene – om forslagene fra UiO strategiske råd. In: Uniforum, 2014. (Type: Journal Article | Abstract | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: Om håndteringen av prorektors avgang. In: Uniforum, 2014. (Type: Journal Article | Abstract | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: Etikken står på spill. In: Dagens næringsliv, pp. 4, 2014. (Type: Journal Article | Abstract | Links | Tags: debate, Socially responsible investing – SRI)
Follesdal, Andreas: On Norway’s sovereign wealth fund – a response to Armstrong. 2014. (Type: Unpublished | Abstract | Links | Tags: debate)
Follesdal, Andreas: The EU’s lack of shared interests will continue to inhibit the creation of genuine democratic culture. 2014. (Type: Miscellaneous | Abstract | Links | Tags: debate)
Follesdal, Andreas: Engagement, divestment, or both? Conflicts and interactions: The case of the Norwegian Pension Fund. In: Bohoslavsky, Juan Pablo; Cernic, Jernej Letnar (Ed.): Sovereign Financing, pp. 323-336, Hart, Oxford, 2014. (Type: Book Chapter | Abstract | Links | Tags: debate, Human Rights, Socially responsible investing – SRI)
Føllesdal, Andreas: Prinsipper og ånd – Grunnlovens og Saugstads. In: Morgenbladet, no. 15. februar, 2013. (Type: Journal Article | Abstract | Links | Tags: debate, Human Rights)
Føllesdal, Andreas: Om samvittighetsfanger – Manning – intervju. In: Vårt Land, pp. 27, 2013. (Type: Journal Article | Abstract | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: Mennesker som koster mye – om Prioriteringsutvalget.. [Intervju]. In: Morgenbladet, no. 10. august, 2013. (Type: Journal Article | Abstract | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: Filosofi på agendaen – om politikk, valgkamp og verdier (intervju). In: Mandag morgen, 2013. (Type: Journal Article | Abstract | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas; Ulfstein, Geir: Domstolens dilemma (kronikk). In: Klassekampen, no. 17. april, pp. 21, 2012. (Type: Journal Article | Abstract | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: Vant prestisjetung kåring. In: Klassekampen, no. 12. september, pp. 24, 2012. (Type: Journal Article | Abstract | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: Valgordningen svikter storbyene. In: Aftenposten, no. 8. september, pp. 6, 2012. (Type: Journal Article | Abstract | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: Ustyrlig folkestyre. In: NTB, bl.a. Hamar Arbeiderblad, no. 10. mai, 2012. (Type: Journal Article | Abstract | Links | Tags: debate, Human Rights)
Føllesdal, Andreas: Om betinget lydighet –. 2012. (Type: Miscellaneous | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: Nobels fredspris til EU – mot sin hensikt?. In: NRK – Ytring, 2012. (Type: Journal Article | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: Er internasjonale domstoler utenfor demokratisk kontroll?. In: Uniforum, no. 14. desember, 2012. (Type: Journal Article | Abstract | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: Egners samfunnskontrakt. In: Klassekampen, no. 12. desember, pp. 12-13, 2012. (Type: Journal Article | Abstract | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Dagfinn; Føllesdal, Andreas: Nedleggelse av Forskningsfondet?. In: Klassekampen, no. 21. oktober, 2011. (Type: Journal Article | Abstract | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: Utfordringer for naturretten (til Saugstad). In: Morgenbladet, no. 25. mars, 2011. (Type: Journal Article | Abstract | Links | Tags: debate, Human Rights)
Føllesdal, Andreas: Unøyaktighetens demagogi?. In: Klassekampen, no. 30. mars, pp. 22, 2011. (Type: Journal Article | Abstract | Links | Tags: debate, John Rawls)
Føllesdal, Andreas: Universitetet mister sin gamle verdi [intervju]. In: Under dusken, no. 1, pp. 20-21, 2011. (Type: Journal Article | Abstract | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: Tvilsomt utspill fra Saugstad. In: Morgenbladet, no. 11. mars, 2011. (Type: Journal Article | Abstract | Links | Tags: debate, Human Rights)
Føllesdal, Andreas: A Theory of Justice 40 år etter – ved Universitetet i Oslo. In: 2011. (Type: Journal Article | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: Reis ut i jakten på gode doktorgrader!. In: Universitas, 2011. (Type: Journal Article | Abstract | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: Rawls?. In: Klassekampen, no. 30. november, pp. 22, 2011. (Type: Journal Article | Abstract | Links | Tags: debate, John Rawls)
Føllesdal, Andreas: Med menneskerettighetsdomstolane under lupa. In: Uniforum, no. 15. april, 2011. (Type: Journal Article | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: John Rawls: Frihet eller likhet? Ja takk begge deler!. In: Den vanskelige kjærligheten: En essaysamling om forholdet mellom Norge og USA, Fulbright Alumniforenings 40-årsjubileum, pp. 41-48, Oslo, 2011. (Type: Book Chapter | Abstract | Links | Tags: debate, John Rawls)
Føllesdal, Andreas: Forskningsfondet – leserinnlegg. In: Klassekampen, no. 13. oktober, 2011. (Type: Journal Article | Abstract | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: Et siste tilsvar til Rawls. In: Klassekampen, 2011. (Type: Journal Article | Abstract | Links | Tags: debate, John Rawls)
Føllesdal, Andreas: Det rettferdige samfunn – kronikk. In: Dagens næringsliv, 2011. (Type: Journal Article | Abstract | Links | Tags: debate, John Rawls)
Boye, Erik; Føllesdal, Andreas: Forskerråd til forskningsrådet. In: Morgenbladet, no. 11. februar, 2011. (Type: Journal Article | Abstract | Links | Tags: debate)
Bojer, Hilde; Føllesdal, Andreas: Rawls og økonomisk likhet. In: Klassekampen, no. 7. april, pp. 14-15, 2011. (Type: Journal Article | Abstract | Links | Tags: debate, John Rawls)
Ulfstein, Geir; Føllesdal, Andreas: Krenkende krusifikser. In: Morgenbladet, 2010. (Type: Journal Article | Abstract | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas; Ulfstein, Geir: Verken ‘fundamentalistisk’ eller ‘ekstrem’. In: Morgenbladet, 2010. (Type: Journal Article | Abstract | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas; Ulfstein, Geir: Korsfestelsen av den europeiske menneskerettighetsdomstol. In: Fri tanke — www.fritanke.no – Nettavis for livssyn og livssynspolitikk, no. 5. januar 2010, 2010. (Type: Journal Article | Abstract | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas; Norheim, Ole Frithjof: Global helseprioritering. In: Aftenposten, pp. 4, 2010. (Type: Journal Article | Abstract | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: – Web-prosjektet må ta ansvar!. In: Uniforum.no, 2010. (Type: Journal Article | Abstract | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: Venter på den tunge debatten. In: Mandag morgen, no. 3, pp. 24-25, 2010. (Type: Journal Article | Abstract | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: Uten tillit rakner trygden. In: MEMU – internmagasin NAV, no. 2, pp. 4-5, 2010. (Type: Journal Article | Abstract | Links | Tags: debate)
Føllesdal, Andreas: Slik kan Store norske overleve, del 3. In: Morgenbladet, 2010. (Type: Journal Article | Abstract | Links | Tags: debate, research policy)
Føllesdal, Andreas: samarbeider filosofer og idehistorikere for lite? kommentar. In: Uniforum 17. september, 2010. (Type: Journal Article | Abstract | Links | Tags: debate)
284 entries « 1 of 3 »