Truer menneskerettighetene demokratiet?

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen skaper ikke inflasjon av menneskerettigheter. Professor Ole Gjems-Onstads kritikk av menneskerettighetsdomstolen er dels skivebom, dels for sneversynt, og dels tuftet på et for magert demokratiideal… Andreas Føllesdal og Geir Ulfstein, Dagens Næringsliv. 13. juli 2017 [LINK] [WEB].