Stige til stjernene – om forslagene fra UiOs strategiske råd

Strategi 2020 har relevante målsettinger, men de er for generelle og uprioriterte .. SFF-ene har mange erfaringer og konkrete forslag – noen er i “Stige til stjernene – Om forslagene fra UiOs strategiske råd.” Uniforum. [LINK] [WEB].