‘The Legitimacy of international (human rights) courts, Israel

Andreas Follesdal: Selected Presentations

2012 - past and planned

'Hvis det norske forbudet mot dobbelt statsborgerskap er løsningen, hva er problemet?' Oslo

Comments at Conference on the Philosophy of Human Rights, Rome

‘The Legitimacy of international (human rights) courts, Israel

Legitimacy of international law and courts, PhD course, U of Oslo

”Er mediene del av løsningen på tillitskrisen, eller del av problemet?”- Partnerforum Oslo

Legitimacy of International human rights courts and treaty bodies Bucharest

Book Launch – Human Rights, Corporate Complicity and Disinvestment– Juridisk fakultet, UiO

Er internasjonal menneskerettighetsprøving legitim? - også i snille demokratier? Høyskolen i Lillehammer

Om religion i det offentlige rom: Krusifiksdommen. Litteraturhuset

On Federalism in Nepal’s constitution Facultés Universitaires Saint Louis, FUSL, Brussels

Om dobbelt statsborgerskap, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet/Sosialkomiteen

Hvorfor stater undertegner menneskerettighetskonvensjoner ? Ullern videregående skole

"Two Democratic Concepts of European Public Spheres: Deliberative Consensus, Political Contestation – or Both? Freie Universitaet Berlin

2011

Launch of special issue on Nepal’s Constitution Writing Process, International Journal of Minority and Group Rights. NCHR

Lviv lectures: The Legitimacy of International Human Rights Law. Open Society Foundations project on the Philosophy of Human Rights.

Launch of special issue on Nepal’s Constitution Writing Process, International Journal of Minority and Group Rights National Judicial Academy, Kathmandu Nepal

Workshop on ’Territorial Federalism for Dalit’, Center for Constitutional Dialogue, UNDP, Kathmandu, Nepal

Boklansering – Human Rights, Corporate Complicity and Disinvestment– Machiavelliske samfunn, Blindern

Om føderalisme i Nepals grunnlov – Norge-Nepal foreningen

Book launch – Global Democracy – at Norwegian Institute in Rome

On MultiRights – philosophical and political aspects, Luiss University, Rome

Tracking Justice Democratically - Workshop on Epistemic Democracy in Practice, Yale University

Comments on Chalmers, at workshop on  Framing and Taming Postnational Rulemaking, Amsterdam University

Rawls symposium: A Theory of Justice at 40, University of Oslo

"Federalism" for Nomos, American Political Science Association, Seattle

"The Principle of Subsidiarity as a Constitutional Principle in International Law: The Case of the EU and the European Convention on Human Rights"Panel on Federalism and Global Democracy, ECPR Reykjavik ECPR

“The Principle of Subsidiarity as a strategy for legitimate international problem-solving, for and against: The case of human rights treaties”  - Frankfurt IVR

”Union Citizenship: Based on values unique to Europeans?” Conference of Europeanists, Barcelona

”7 råd til forskere som vil søke om EU-midler” UiO forskningsadministrativ avdeling, og forskningsavdelingene i Kunnskapsdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet

"Om forholdet mellom menneskerettighetskonvensjoner og menneskerettigheter" Norsk forening for rettsfilosofi, UiOslo

"Cosmopolitan Democracy: neither a Category Mistake nor a Categorical Imperative" Global Governance and Democratic Government University of Leuven Centre for Global Governance Studies

"Protecting human rights in federal arrangements" -- Conference on Federalism, Charles University, Prague

“Two concepts of a European Public Sphere” sketch presented at Workshop on European Public Sphere, Freie Universitaet Berlin

“The Principle of Subsidiarity as a strategy for legitimate international problem-solving, for and against: The case of human rights treaties” - Global Governance as Public Authority: Structures, Contestation, and Normative Change Hertie School of Government Berlin,

” Er internasjonal menneskerettighetsprøving legitim?” Litteraturhuset

"Kan John Rawls legitimere nyliberalisme? Kommentar til Dag Østerberg" Frokost med Bernt 10. mars 2011.

"Is International Human Rights Review an Undemocratic and Illegitimate Check on Parliament?" - German-Southeast Asian Center of Excellence for Public Policy and Good Governance, Bangkok

“Social Justice  and Constitution: From Federalism to Rights” Human Rights and Social Justice in Nepal, Nepal National Judicial Academy, Kathmandu

"Subsidiarity and Human Rights" Hertie School of Government/Wissenschaftzentrum Berlin

"Boundaries as a normative problem.” Constitutionalism In a New Key? Cosmopolitan, Pluralist and Public Reason Oriented. Wissenschaftzentrum Berlin Rule of Law Center and Humboldt University of Berlin

“The Legitimacy Deficit of International Law – and of human rights treaties in particular: Symptoms, Diagnosis and Prescriptions” Wissenschaftzentrum Berlin,

2010

Internasjonal menneskerettighetsprøving og legitimitet, og EMD og Krusifikssaken (Case of Lautsi v. Italy
PhD seminar om Internasjonale menneskerettigheter, University of Oslo

Federalism and Human Rights in Nepal's Constitutional Design: Challenges for the Judiciary
Universitat Popeu Fabra, Barcelona

Om prioriteringer i helsevesenet - Kunnskapssenteret om helsetjenesten, Oslo

Theories of Subsidiarity – Research group on intl relations, University of Oslo

The uneasy fit between international human rights and federations: Tensions and (some) responses Workshop on Democratic Governance and International Institutions – Resistance to International Institutions Stockholm

The Legitimacy of Human Rights Conventions – NordForsk PhD Course, Iceland

Project on the Philosophy of Human Rights, / Soros Foundation. Ukraine:
-"Confucian Roots of Human Rights?"
-"Human Rights and Relativism",
- "Philosophical Research Methods on Human Rights"

"On Federalism and Human Rights in Nepal’s Constitution, and implications for the Judiciary", National Judicial Academy, Kathmandu

"On Federalism, Ethnicity and Human Rights  in Nepal", Martin Chautari, Kathmandu

"Legitimacy of Human Rights Treaty Organs" – Workshop in Stirling, Scotland

"The Legitimacy of Human Rights Treaty Organs" – CAS Workshop in Paris

”Multi-level citizenship: causes and opportunities” Keynote at Conference on The Dynamics of Citizenship in the Post-Political World, Stockholm

Om ‘Stanford Encyclopedia of Philosophy’ på Fritt Ords mote om Store Norske Leksikon

On the Crucifix case, at CAS

Om CULCOMs bok om rettferdighet, Universitetsforlaget

On Nepal, Democracy Conference

"Korsfestelsen av den europeiske menneskerettighetsdomstol" - Verdibørsen

2009

International judicial review of human rights: Legitimate and democratic? - the case of the European Court of Human Rights Towards Nordic Juristocracy? Constitutionalisms, Rights and Democracy ind the Nordic Constitutional Systems. University of Turku, Finland

Hva slags likhet, Hvorfor likhet? Amartya Sen, John Rawls og Hilde Bojer om funksjoner, rettigheter og mulighetsrom Seminar for Hilde Bojer, Det norske Videnskaps-Akademi

Om åpenhet og uavhengighet i Norges Bank, Det norske Videnskaps-Akademi

Bør stater ratifisere menneskerettighetskonvensjoner? Aschehoug, Oslo

Om internasjonale domstoler og traktatorganer og legitimitet. Særlig: EMD, Seminar om internasjonale domstoler

Do we need a Unified Theory of Human Rights?, Minho, Portugal

Effektiv bistand? Norge-Nepal foreningen Voksenåsen

On The Ethics Council of the Norwegian Pension Fund, Conference on Cosmopolitanism, Voksenåsen

Trygd og tillit: hvorfor mistanker om misbruk er farlige men vanskelig å bekjempe. NAVkonferanse

On “Should states ratify human rights conventions?” , New York University

The uneasy fit between international human rights and federations, ECPR, Potsdam

On Multilevel governance, Multilevel Governance and the implementation of the EU, Baltic Sea Group, Brussels

Panel on Chaim Gans' Just Zionism, (OUP) , Chair, American Political Science Association, Toronto

Panel on Deliberative Democracy, Chair, American Political Science Association, Toronto

CAS symposium/conference Oslo

Comments at Conference on Global Health, Tanzania

Symposium for Aanund Hylland, Co-Chair, Oslo.

”On Chaim Gans’ Just Zionism, (OUP) Beersheba, Israel

PhD Course University of Oslo:

---"Rawls’ Theory of Justice"

---“Should states ratify human rights conventions?”

---"Rawls’ Theory of international Justice"

---"Waldron’s criticism of judicial review"

“Should states ratify human rights conventions?” Beijing

“Is Democracy and Human Rights compatible with ’Asian Values’? - The case of Confusius” Communications University of China, Beijing

“Driving Development: Business as a Force for Good?“ Global Compact Nordic Network, NHO

--

"Chaim Gans: Just Zionism" Kultrans, U of Oslo

"Are International Human Rights Courts undemocratic and illegitimate? - On Jeremy Waldron's criticism of judicial review" Helsinki

"On human rights and religion" Helsinki

"On Education and Pluralism" Martin Chautari, Kathmandu

The efficiency of the European Union as a case against democracy " Seminar on "The case for Democracy - from Ancient Athens to the European Union",

Demokrati som  ide og praksis, UiO

"Kan uttrekk og aktivt eierskap sameksistere eller må vi velge?" Storebrand-seminar om samfunnsansvarlige investeringer

"On measuring Human Development and Gender Empowerment" - CSMN Workshop on Vital Needs, Poverty and Gender Equity

"Human Rights in Europe" Workshop on Democracy and Legitimacy in Europe, London

"Global Democracy - a Category Mistake?" Workshop on Ethical Dimensions of International Institutions, New Orleans

"Why Institutions Matter" Moral Philosophy Club, CSMN, U of Oslo

Judicial Review in the Nordic Countries, Workshop, Copenhagen 090116

2008

‘On Engagement and Divestment’ Conference hosted by the Norwegian Royal Ministry of Finance: “Investing for the Future”

“When 'Common Interests' are not Common: Why the ‘Global Basic Structure’ should be Democratic “, Conference on Global Constitutionalism: Process and Substance. Kandersteg, Switzerland

“Stopper velferdsstaten ved landegrensen? Fordelingsrettferdighet, bistand og utenrikspolitikk" Aspirantkurset, Utenriksdepartementet

”Pensjonsfondets etiske råd: Målsetting og virkemåte” Det norske selskap, Oslo

“China Minority Rights – Research Challenges” Conference on Minority Rights in China, Voksenåsen

“Drafting a European Constitution Challenges and Opportunitites" Martin Chautari, Kathmandu, Nepal

“Normative Issues of Global Democracy,” Discussant. International Studies Association, San Francisco

“International human rights courts - Democratic? Legitimate? A modest defense” University of Pittsburgh

“Can rights make citizens? From international human rights to transnational citizenship” Issues for Citizenship in a Globalised World, CÉRIUM Annual Conference, University of Montreal

”Om Universitetets lønnspolitikk” – Ordstyrer, Debatt i regi av Forskerforbundet, UiO. Ordstyrer

“On the Lisbon Treaty” Conference on The Lisbon Treaty and Beyond: Hype, Hopes and Fairytales Oxford University

“The Council on Ethics of the Norwegian Pension Fund” IMN Conference, Copenhagen

“The Lisbon Treaty and the Union’s Legitimacy Crisis - On Democracy, Participation and Representation” Salzburg

“Should states ratify human rights conventions?” Moral Philosophy Club, CSMN

Investment strategies and mechanisms – at Workshop on Protect, Respect and Remedy: A Discussion of John Ruggie's Business & Human Rights Framework. British Institute of International and Comparative Law, London

The Legitimacy Challenge for New Modes of Governance: Normative Standards and Compliance Issues, NEWGOV, EUI, Florence

On Waldron’s arguments against judicial review NCHR/CSMN Workshop

Why the European Convention on Human Rights and its court might be legitimate NCHR/CSMN Workshop

On Thomas Pogge’s Theory of Human Rights NCHR/CSMN Workshop

The Contributions of Institutions. NCHR/CSMN Workshop

Why the European Court on Human Rights might be legitimate NCHR/CSMN Workshop

On Nordic Human Rights Judicial Review NOPSA, Tromsø

Ordstyrer, Studentersamfunnet debatt om Ekspertveldet

“On deliberative democracy” Panel, American Political Science Association, Boston Comments on Mary Robinson: Human rights and legal empowerment, University of Oslo

“On The White Paper on Governance” The Committee of the Regions, Brussels

“The Cheery and Dark sides of Globalisation and Europeanisation.” STVforelesning “Corporate Social Responsibility for Human Rights Violations: On Globalisation and Complicity ” Telenor

“Does the EU need to become more democratic? And Risse, Ropp Sikkink on Human Rights.” STV forelesning

“On Chaim Gans: Just Zionism (Oxford UP 2008) on Panel ‘Author Meets Critics’ Bard College, New York “On Federalism, Ethnicity and Human Rights in Nepal” Kathmandu, Nepal

“What is the ‘Democratic Deficit’ of the European Union, and what should be done about it?” Prague, Czech Republic

Paris: On Legitimacy in Normative Political Philosophy. Part of Preparatory Workshop, “Should states ratify human rights conventions?”

“Contents and meaning of Human Rights respecting disinvestment strategy of Norwegian pension fund” Conference on Socially Responsible Investing and Human Rights, Seoul, South Korea

“Socially Responsible Investing in Response to Globalization” Forum on Socially Responsible Investing, Seoul, South Korea

A Political Theory of Corporate Social Investing in Response to Globalization" Stockholm University

“Urgent issues in global ethics” 'European Workshop on Global Ethics and Public Policy' The Hague

2007

--"The Democratic Deficit of the European Union" Department of Political Science, Université de Lausanne.

 "Legitimacy Deficits beyond the State: Diagnoses and Cures" Universität Bern, Institut für Philosophie

 "Is judicial review of human rights democratic? Legitimate?", Compensatory Constitutionalism  Opportunities and Impediments, Kandersteg, Switzerland

"EUs menneskerettighetscharter" Kurs for Stortinget.

"Hva skal vi med Hva skal vi med vitenskap?" Debattmøte om boken Hva skal vi med vitenskap? Aschehoug/Universitetsforlaget. 

'The legitimacy of international human rights review' Universitat Pompeu Fabra, Barcelona

"Om reflektiv likevekt" Etikkprogrammet, UiO, Hadelandsseminar

'The legitimacy of the New International Law: Challenges, Requirements and Questions" Round table on "The New International Law and its theoretical implications. " Jurfak " Conference on 'the New International Law'

"On democracy" Workshop on Deliberative Democracy, Harvard University

"On the Ethical Screening Procedures of the Norwegian Pension Fund" Peterson Institute for International Economics, Washington, DC.

Om Pensjonsfondets etiske råd, Politisk kvarter/Dagsnytt etc.

 "The Legitimacy Challenge for New Modes of Governance: Normative Standards and Compliance Issues" NEWGOV Workshop, EUI, Florence

Om Makt-og demokratiutredningen, PhD seminar juridisk fakultet

On the legitimacy of autonomous European agencies " Comments on Stefan Griller and Andreas Orator. NEWGOV workshop, Brussels.

Om Rawls og rettsteori, PhD seminar Juridisk fakultet, UiO

Om Pensjonsfondets etiske råd " interview, Finlands TV

 " How to Organize Democracy in Multi-level and Multi-cultural States: Can it be done? Should it be done?" Workshop on EU Model Under Discussion, Chinese Academy of Social Sciences, Beijing

 "Will the Reform Treaty Combat the Union's Legitimacy Crisis?" Conference on The Legitimacy Problem of the European Union: Normative Theories and Public Debates in New and Old Member States. Prague, organized by Univ Saarland, Volkswagen-Stiftung, Czech Academy of Sciences.

"Must democracy leave some beyond its Borders? The case against" Special Workshop on Global Democracy and Global Exclusion, IVR Conference, Krakow

International Human Rights review - Effective? Fair? IVR Conference, Krakow /Follesdal-Krakow-ECtHR.doc

 "Legitimate Global Inequality?" Workshop on Global Justice,  IVR conference, Krakow /Follesdal-Krakow-GJ.doc

 "Om John Rawls’ politiske filosofi" Civita

 "The Council on Ethics of the Norwegian Pension Fund", Roundtable on Socially Responsible Investment (SRI) - The Price of Reputational Risk, Institutional Investors’ 6th Annual European Investment Roundtable, Salzburg.  " Cancelled..

"Om valgdeltakelse" " TV2-nyhetskanalen

"Om Liberalisme " Rawls og Nozick" Studentersamfundet, Chateau Neuf Tea/Rawls-Nozick.rtf

"Om  EU og demokratisering" " Statsvitenskapens 60års jubileumskonferanse - Vitenskap og virkelighet.   http://wo.uio.no/as/WebObjects/avis.woa/wa/visArtikkel?id=40385&del=uniforum

 "Methods in philosophical research on human rights" Conference on Methods of Human Rights Research, University of Maastricht, Netherlands. [ABSTRACT] [WEB VERSION].

"Etikk og medansvar: Uttrekk av selskaper i Statens pensjonsfond utland" Institutt for statsvitenskap, UiO

"Federalism" for delegates from the Nepali Election Commission. NCHR

"Legitimacy and Democracy in Europe" Workshop on ‘Legitimacy and Democracy in Europe’, Norwegian Institute, Rome.

 "Human rights in Europe" Workshop on ‘Legitimacy and Democracy in Europe’, Norwegian Institute, Rome.

2006

International Human Rights Judicial Review. Copenhagen Philosophy Department.

Hvordan bør forskningen organiseres? Forskergrupper og forskningsledelse Konferanse, juridiske fakulteter, Lysebu

 Miniseminar om troskapsløfte for norske statsborgere, Arbeids- og integrasjonsdepartementet /doc/troskaps-lofte.doc

Undervisning om juristetikk, ExFac, Juridisk fakultet.

Om dyreetikk og parfymeindustrien, Verdibørsen.

 "Why the EU does not need a Uniform Approach to Human Rights" Workshop on "New Spaces of European Governance", University of Vienna

"If there was no Common and Unique European or National Identity, would we have to Create One?" "Multiculturalism, and Nationalism in a World of Immigration"  Copenhagen

What is New and What is Old? Reflections on the History of Ideas behind the Current Discussions on Human Rights, Democracy and Constitutionalism. Nordic Research Training Course: "Human Rights, Democracy and Constitutionalism" Copenhagen.

"Mapping the Democratic Legitimacy of Power " How to Assess the "Democratic" or "Undemocratic" Nature of Political Organs, National or International Judicial Bodies, or International Organizations." Nordic Research Training Course: "Human Rights, Democracy and Constitutionalism" Copenhagen.

"Disability and Informed Consent" Conference on Disability and Equal Opportunity, Bergen

 "On the Constitutional Treaty for Europe" " China Autonomy Programme, Norwegian Centre for Human Rights

 "Tensions Between Democracy and Human Rights Constraints" University of Bern, Switzerland.

"Accountability as a means for legitimacy in new modes of EU governance" Lausanne, Switzerland. 

"7 steps toward more legitimate multi-level governance" Workshop, the Hague. Haag.doc

"The Legitimacy Deficits of the European Union: A Taxonomy " Newgov training course Florence

"The Seven Habits of Highly Legitimate New Modes of Governance " Newgov training course Florence
"Assessing the Constitutional Treaty of Europe: If the Constitutional Treaty was the solution
, what was the problem? " IPSA Fukuoka Japan.

Convenor and Chair, panel on "The Democratic theory of New Modes of Governance", IPSA Fukuoka Japan

"Avigail Eisenberg on Pluralism" Panel on Author meets Critics, IPSA Fukuoka Japan

"The Legitimacy of International Human Rights Judicial Review" International Colloquium on Universalism in International Law and Political Philosophy, Helsinki

 "Bringing the Union Closer to the People"? "Subsidiarity and human rights in the European Union" Lhasa, Tibet, China

"The Legitimacy of International Human Rights Judicial Review" Reconsidering Democracy and Human Rights in the Emerging Constellation of Transnational Power APSA

"Bringing the Union Closer to the People? Subsidiarity and Human Rights in the European  Union and in the Constitutional Treaty for Europe", Panel on Federalism, APSA, Philadelphia.

 "On federalism" Kathmandu, Nepal " Utenriksdepartementets seminar for medarbeidere

"On Federalism" Kathmandu, Nepal " Utenriksdepartementets seminar for grupper i Nepal.

Om Makt- og demokratiutredningen, Sem, Norsk senter for menneskerettigheter

"Investors’ Complicity in Companies’ Unethical Conduct",  Conference on Corporate Complicity in Human Rights Violations, Council on Ethics of the Norwegian Government Pension Fund, Oslo.

 "Challenges as Director of Research at an Interdisciplinary Human Rights Institute", Seminar on Interdisciplinary Research Methodologies, Beijing. 

 "Hvorfor prøvingsretten likevel ikke truer det demokratiske folkestyret." forskergruppen i konstitusjonelle studier, Juridisk fakultet.

"Rawls' Law of Peoples" Global Justice; Statsvetenskapliga Institution, Stockholms universitet.

"Would the Constitutional Treaty help alleviate the Union’s Legitimacy Crisis?" Svenska institutet för europapolitiska studier, Stockholm.

2005

 EUs forfatningstraktat , Venstre Kristiansund

Om KRL-faget, Paneldebatt på MIFA-kafeen (Minoriteter i Fokus i Akademia), Universitetet i Oslo

"Theories of legitimacy in the European Union" CONNEX workshop on accountability, democracy, legitimacy and representation, Leiden.

"Looking for Deliberative Democracy," Conference on Democracy Unbound, NTNU Trondheim FRIDA

EUs forfatningstraktat og de demokratiske underskudd. Venstre Hedmark: EU " Norges muligheter innenfor og utenfor, Hamar.

Om Etiske regler for petroleumsfondet " Økonomisk institutt, UiO

Om Rawls og rettsteori, PhD seminar Juridisk fakultet, UiO

"Har Gud plass i Europa?" Onsdagsdebatt, Studentersamfundet UiO

Paper at Conference on "The European Union and the World: Asia, Enlargement and Constitutional Change" IPSA Research Group 3, Beijing, China.

 Looking for Deliberative Democracy. Special Workshop on "Deliberative Democracy and Its Discontents: Views from the State and the European Union" IVR, Granada (Profs. S. Besson and J. L. Martí).

Exit, Choice and Loyalty: A Liberal Contractualist Response to Dilemmas in Europe between Religious Liberty and Gender Equality. Special Workshop on Gender, Culture and Rights. A Tribute to Susan Møller Okin. IVR, Granada. (Profs.E.Beltrán and M.Guerra)

Federal Toleration of Human Rights Violations and Economic Inequality. Special Workshop on Habermas and Rawls on Human Rights and Democracy.  IVR, Granada. (Prof. A.Bernstein)

Democracy, Human Rights and the Principle of Subsidiarity " IVR Special Workshop on Globalisation and Democracy. Granada. (Profs. C. C. Gould and A.M. Macleod)

"Theories of Legitimacy and New Modes of Governance", NEWGOV conference, EUI, Florence.

 "Beyond the Economics Trap? The Religious, Cultural and Ethnic Dimensions of Conflict Traps" Workshop on Peace building and Post-War Aid.    CMI, Bergen

"The European Constitution and Political Theory in Europe" University of Oslo Faculty of Law Summer School.

"Filosofiske smuler om statsborgerskapsloven: hva bør vi mene om dobbelt statsborgerskap, troskapsløfte og kunnskapskrav?", Kommunal- og regionaldepartementet

 " Looking for Deliberative Democracy." Philosophy Department, Boston University.

"Rawls’ Law of Peoples" Workshop on John Rawls, Copenhagen Business School.

"Accountability and Multilevel governance" Symposium on Reforms to improve the quality of democracy in Europe. ECPR General Conference Budapest

"If a Common and Unique European identity is the solution, what is the problem?" Symposium on Europe and Political Theory: the Calls for a European Identity. ECPR General Conference Budapest

"The seven habits of highly legitimate representative democracy" Panel on Representation, Interests and the Legitimacy of European Governance. ECPR General Conference Budapest.

"On the notion of legitimacy deficit", Conference on Global Governance, Regionalisation and Regulation: the Role of the EU. GARNET/Dipartimento di Filosofia, Universita di Firenze

"Legitimacy beyond the State: Categorical Imperative or Category Mistake?" Democracy and Legitimacy beyond the state. Katholieke Universiteit Leuven, Belgium. CONNEX

 "Does the future of Europe require a European Identity?" Assessing European Political Integration: How is the theoretical study of the EU evolving? University of Minho, Braga, Portugal.

"EUs demokratiske underskudd: Symptomer og diagnose" Universitetet i Oslo, Statvitenskap/Etterutdanning

 "EUs demokratiske underskudd: forfatningstraktaten som resept for et føderalt demokrati?" Universitetet i Oslo, Statvitenskap/Etterutdanning

International judicial review, Nordic Network on Political Theory, Oslo.

"The seven habits of highly legitimate new modes of governance" Workshop on  "Accountability and legitimacy in multi-level governance" CONNEX conference, Mannheim. FRIDA

 Om etikk for forvaltningsjurister, Rikstrygdeverket.

Om Petroleumfondets etiske råd, Olje-og energidepartementet. FRIDA

 On Democracy and Globalisation. Panel, American Philosophical Association, New York.


2004

:  

Om integrering, med Kommunal- og regionaldepartementet

"Hvis innvandrerstatistikk er svaret, hva er spørsmålet?" Statistisk sentralbyrå

 "On Inter-Level Accountability and Decentralization" Council of Europe: Future of Democracy. Geneva.

 "Human rights in federal systems" Acc Diff seminar

"Arbeidsmiljølovens unntak for religionssamfunns forskjellsbehandling av homofile" NRK Søndagsavisa

"Om flertallsstyre og folkeavstemninger" WOK P2

"Om Hijab " dilemmaer" Folkets hus

"Om Hijab " dilemmaer" Dagsnytt 18 NRK

"Om John Rawls vs. Robert Nozick" Studentersamfunnet, Universitetet i Bergen

"Om å prissette en ødelagt barndom til 3,7 millioner kroner" WOK P2.

"Human rights in federal systems - the challenges of poly-centric political orders, illustrated by the European Union"  Beijing China

"Kantian concerns about federations in general and about the EU in particular" The Norwegian Kant Society Symposium on Law, Politics, Ethics, and Kant’s Practical Philosophy. Oslo

"Looking for deliberative democracy" EUI, Florence

"Om etiske retningslinjer, konkurranseutsetting" Asker kommune

"Om EU og demokrati" Venstres landskonferanse

"Etiske retningslinjer: Gullegg, glorie eller galge?" Losby golf

"Political Consumerism" Refsnes Gods

"Accommodating Difference" Presentation at AHRI Conference, Oslo

"Verdier og fordeling" Kontaktkonferanse mellom Helsedepartementet og Kirkerådet

Demokrati i EU " Venstres EU-konferanse

"Accommodating Difference" Presentation at Norwegian Research Council Conference on Democracy, Human Rights and Development, Oslo

"Hva er vitsen med filosofer? Filosofen som Coach" Interaction " Sellæg og Wroldsen, Oslo

" Exit, Choice and Loyalty: A Liberal Contractualist Response to Dilemmas in Europe between Religious Liberty and Gender Equality" ESF Conference, Rome.

Om EUs grunnlovstraktat, for journalist-seminaret, Europakommisjonens delegasjon i Norge, Gardermoen

"The EU's sources of legitimacy"  ARENA Seminar

2003:

"Bedriftenes samfunnsansvar " Gullegg, glorie eller galge?" Rotary Oslo.

"Om whistleblowing" Her og nå, NRK P1.

Om integreringsmeldingen, KRD.

"Om kunst og dyr" K-punkt, NRK P2.

Statssekretærmøte om integreringsmeldingen, KRD.

"Om dyreetikk" P4 Fil

"On Soroka, Miller, Johnston and Banting" " The Francqui Prize Conference, Brussels

"Verdier i skolen" Utdanningsforbundet, Oslo   Utdanningsforbundet.doc

Legitimacy " ECPR Edinburgh

"Om assistert suicid " fra den filosofiske debatten" Mitt livs testamente

"Om Rawls og rettsteori" Doktorgradsseminaret, Juridisk fakultet, UiO.

"Bedriftenes samfunnsansvar" Vikingakademiet, Stavanger

Om dyrevelferd NRK P2.

"Breaking the Conflict Trap: the Hidden Roles of Culture and Religion in Diagnosis and Cure." New Century Scholars, Belfast

"If European Citizenship is the right answer, what is the question?" EURESCO Conference, Italy 

 "John Rawls, vår tids viktigste filosof?", Studentersamfunnet UiO /Rawls-studsamfunnet.doc NCHR

"On European Identity: Is a Shared and Unique Identity the Solution?" ARENA seminar, Oslo

 "Citizenship and justice " Global and European" Etikkprogrammet: Global Justice .

 "Human rights and relativism" Global Justice-konferanse

 "European Identity: is a Shared and Unique Identity the Solution?" ARENA seminar

Studentersamfundet: Europas identitet ARENA

 "European Identity: If a European Identity is the solution for the European Union, what is the problem? Kant-selskapet, Universititet i Oslo.

"Liberalisme" NIBR

Menneskerettigheter mot asiatiske verdier? Amnesty International " avdeling på juridisk fakultet, UiO.

"Sikrer menneskerettighetene menneskets rettigheter? Studentersamfundet, UiO

"Med rett til å drepe? Om dyrs rettigheter" Verdibørsen P2

"Om moral og tillit" VOK P2.

"EUs grunnlovsutkast " hva kan Norge lære?" Europabevegelsens rådsmøte.

"Religion in Europe" " Harvard Center for European Studies-Berlin

"Næringslivets samfunnsansvar " Gullegg, glorie eller galge?" Nærings- og handelsdepartementet

"Four conceptions of balance in the European Union" The Federal Trust, London.

2002:

Likeverd på anbud? Kan markedet sikre likeverd i morgendagens velferdskommune? KS konferanse: Velferd i klemme.

Likeverd på anbud? KS konferanse Haugesund

Human Rights Regime Accommodating Difference Seminar, NCHR

"Teknologi, etikk og samfunnsutvikling", Ingeniøretikk, NITO/NIF

"Konsumentboykottens politiske teori" Sollandsforeningen, Oslo.

Political Consumerism on behalf of Human Rights - A trend in need of political theory? Association of Human Rights Institutes, Åbo, Finland

"Teknologi, etikk og samfunnsutvikling", Ingeniøretikk, NITO hovedstyre, Gardermoen

EU og legitimitet - Filosofisk institutt, Københavns universitet

"Er normativ politisk teori død i Norden? Diagnose og prognose" Copenhagen Lectures on Political Theory, Institut for Statskundskab, Københavns universitet.

"Rebuilding Europe at Sea: Challenges to drafting a Constitution for the EU" A Constitution for Europe? On the Future of the European Union in a Globalizing World. Workshop,Frankfurt: Johann Wolfgang Goethe- Universität.

"The Legitimacy of Informal Governance: The Normative Issues" Conference on Informal Governance in the European Union. European University Institute, Florence.

"The EU's search for a Consistent Human Rights Policy: Challenges" The Actors Preventing and Resolving new International Conflicts, Encontros Arrabida, Fundacao Oriente, Lisbon.

"Whence and Whither Federal Ideas for Europe" Panel on "The European Union and Democratic Theory" APSA, Boston

"Citizenship, Societal Membership, and the Integration of Immigrants", moderator, Metropolis Conference Oslo http://www.rokkansenteret.uib.no/konferanser/metropolis/

"Jon Wetlesen - Postmaterialist" Instituttsymposium, Institutt for filosofi, UiO.

"Menneskerettigheter - minimumskrav for politisk legitimitet? Hva så? NORAD /Partnerforum

"Competing Conceptions of Legitimacy - If a Constitution is the solution, what is the problem?" Panel on Democracy and Citizenship, Pan-European Conference on European Union Politics, Bordeaux, 26-28 September LEGITIMACY.DOC

"Accommodating Difference through Human Rights Regimes?" Norwegian Institute for Human Rights Workshop on Accommodating Difference.

"Sivil ulydighet for dyrs rettigheter" Seminar om "Aksjonsformer innen dyrevern", Landbrukshøyskolen på Ås.

"Federalism" at "Nordic Network for Political Theory", Voksenåsen, Oslo.

"Hvordan andre ser på ingeniøren - og hvordan ingeniøren ser på seg selv - Om teknologenes verdigrunnlag og verdivalg" NITO Buskerud, Drammen

"The European Union and Human Rights: Searching for Unitary, not Uniform Policies." Human Rights School for Lawyers, Dubrovnik.

"Bør prioritering baseres på plikt-etikk eller nytte-etikk?" Konferanse om Verdien av liv og helse - hvor mye bør samfunnet være villig til å betale for helseforbedringer? HERO, Sosial- og helsedirektoratet, SMM.

"Drafting a European Constitution: Challenges and Opportunities" European Governance and Democracy - What Prospects, Opportunities and Threats
November 14th - 15th
, Brussels
, Belgium

"Om oppdragsforskning" Verdibørsen, P2.

"Hvordan andre ser på ingeniøren - og hvordan ingeniøren ser på seg selv - Om teknologenes verdigrunnlag og verdivalg" NITO Vestfold, Åsgårdstrand.

"Corporate Social Responsibility - gullegg, glorie eller galge?" Bærum Vest Rotaryklubb

"UNICEF-om barns medinnflytelse" Stortinget, Oslo

"Likeverd på anbud?" Faglig-pedagogisk dag, UiO

2001

Likeverd på anbud? Faglig-pedagogisk dag, UiO

Intervju, P4, om forbrukerboikott, oppfølging av 3. side i Dagbladet.

Intervju, P4 Tro og utro, om dyreetikk

Boklansering Dyreetikk

Intervju, Verd å vite P2, om dyreetikk

Menneskerettigheter og ulike verdisyn: Vestlige mot asiatiske verdier?" Unge forskere, Humaniorahelg, UiO.

Intervju om dyreetikk, VOC P2

Intervju i Vårt Land om dyreetikk?

Menneskerettigheter og ulike verdisyn: Vestlige mot asiatiske verdier?" Avdelingsseminar, Avd for filosofi

Om dyreetikk, ACEM radio.

FrokostTV om Verdikommisjonens sluttrapport

Fagkritisk dag, Fil. Inst: om Modulisering

"Et reflektert næringsliv?" ordstyrer, Humanioradagene.

"De truer demokratiet, mener EU-forsker" Intervju i Dagens Næringsliv s. 33.

"Rådgivere og demokrati" "Til Debatt" Dagens Næringsliv

"The morality of nationalism" PRIO seminar

"European Citizenship" - "European Citizenship: beyond borders, across identities" European Commission Dialogue Workshop, Brussels

"Om KRL-faget: Når noen er likere enn andre - Fagforståelse og premisser for revisjon av faget " - Fagkonferanse om KRL-faget, Håndverkeren

Om KRL-faget - SVs gruppe på Stortinget.

"Union Citizenship - Unpacking the Beast of Burden" Institutt for menneskerettigheter, UiO.

"Holdninger finnes ikke -- og de endres hele tiden" Handels- og serviceorganisasjonen, Bolkesjø

"The Ethics of Ethics Consultants", National Institutes of Health, Washington DC

"Political Consumerism as Chance and Challenge" International business ethics, Conference on Political Consumerism, Stockholm

"The reactions against Austria 2000 - just or unjust?" Testing Democracy at the Margins: A Transatlantic Dialogue on 'Extremism' in Democracy. Diplomatische Akademie Wien, and US Embassy, Austria.

Interview on Lessons from the reactions against Austria, Östereichischer Rundfunk

"Rawls in Norden", Conference on Rawls in Europe, King's College. London.

"Corrective Justice and the Claims of Indigenous Minorities - Why Indigenous Peoples are Special" Einstein Forum on Historical Injustice, Potsdam.

"On John Rawls: Justice as Fairness: A Briefer Restatement " East China Normal University, Shanghai.

"On Rawls: Law of Peoples: The Standing of Illiberal States" East China Normal University, Shanghai

"Global Justice: Human rights, Western or Universal?" Shanghai Academy of Social Sciences, China

"Global justice" East China Normal University, Shanghai.

"Teaching ethics in a value pluralistic society: challenges and content " International Forum on "Moral Education in the Process of Modernization", East China Normal University, Shanghai.

Schools and Equality... Association for Teacher Education in Europe, Annual Conference, Stockholm.

"On the Outside Looking in: The View from Norway" Role and Meaning of 'European' Constitutionalism. ECPR - IR Canterbury, Kent.

"Det representative demokrati som provisorisk utopi? Vad ska hända efter det representative demokratiet? Demokrati i framtiden Vetenskapsrådet och Justitiedepartementet, Sverige, Lunds Universitet.

"Verdikommisjonen (1998-2000) Hvil i fred - Hva nå?" Etikk på Voksenåsen.

"Constitutionalism in the EU" Nordic Network on Political Theory, Uppsala University.

"Justice as Impartiality - On the occasion of Brian Barry's receipt of the Skytte Prize

2001

" Swedish Collegium for Advanced Study in the Social Sciences - SCASSS.

"En global velferdsstat - En moralsk forpliktelse? - En naiv utopi? - Hva bør FNs rolle være?" Studentersamfunnet, Chateau Neuf.

Comment at conference on "Unity and diversity The contribution of the social sciences and the humanities to the European Research Area Brugge, Belgium.

2000:

Om Leo Tolstoy, Verdibørsen, NRK P2

"The Citizen of no Country? Business Ethics in an Open World" Norwegian School of Economics and Business Administration (NHH)

Teknologi, etikk og samfunnsutvikling: Om teknologenes verdigrunnlag og verdivalg" Nordisk etikk-konferanse, De nordiske ingeniør- og sivilingeniørforeninger. Ingeniørenes hus, Oslo

"Teorier om internasjonal rettferdighet - tankespinn eller troverdig tilnærming?" Hinsides Hakkebakkeskogen, Institutt for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo.

"Om eugenikk og genteknologi - etiske perspektiver" Bioteknologinemnda.

"When most are more equal than others" Multiculturalism " Learning from the Canadian experience. Canadian Embassy, Oslo.

"The Legitimacy of Regulatory Comitology" ARENA-seminar (ARENA)

"Etiske retningslinjer og verdiplattformer - gullegg, glorie eller galge?" Kompetansesenteret, Universitetet i Oslo.

"Federalism and Equality" Zentrum für interdisziplinäre Forschung, Universität Bielefeld, Tyskland; and Carnegie Council on Ethics and International Affairs. (ARENA)

"Local Agenda 21 in Europe: Exploring the implications for subsidiarity and local democratisation" Session on Globalisation and democratic theory, International Political Science Association, Quebec. (ARENA)

Commentator on Main Theme Panel 5.9 Global Environmental Justice, IPSA Quebec. (ARENA)

"Liberal Nationalism - Defending the Very Idea" The Past and the Future of the Liberal Tradition. International Society for the Study of European Ideas, Bergen(ARENA)

Commentator, Workshop Is there a Third Way. International Society for the Study of European Ideas, Bergen. (ARENA)

Workshop Chair, Theories of Democracy for Europe: Principles and Preconditions. International Society for the Study of European Ideas, Bergen. (ARENA)

"Theories of Democracy for Europe: Multi-level Challenges for Multi-level Governance" på Workshop Theories of Democracy for Europe: Principles and Preconditions. International Society for the Study of European Ideas, Bergen. (ARENA)

"Comments on Iris Young", Senter for kvinneforskning, Universitetet i Oslo (FILINST)

Konferanseleder, "Universitetet som kunnskapsbedrift." Forskerforbundet.

The Legitimacy of Comitology in the European Union, Max Planck Institute, Cologne/(ARENA)/EURCIT/

Seminar om religion og livssyn i skolen - samarbeid med SMED

Om "Likhet og positiv diskriminering" (Verdinettets seminar om Verdispørsmål)

"Menneskerettigheter og politikk: Premisser og paradokser" Institutt for menneskerettigheter: "Utfordringer i menneskerettighetsforskningen" (FILINST)

"EU som demokratisk rettsstat?" Partnerforum, Universitetet i Oslo: "EU som forvaltningspolitisk utfordring."

"Nice-traktaten og EUs legitimitet "  Statskonsult: "Nice-traktaten: et steg i retning av et større og tettere integrert EU?"

1999:

"Hva slags likhet? Om Sens begrep funksjoner og mulighetsrom" Senter for vitskapsteori, Bergen

"Genteknologi: grotesk eller genial?" Miljøverndepartementet, Oslo

"Menneskerettigheter og ulike verdisyn: vestlige mot asiatiske verdier?", Gunerusforelesningene 1999, Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Trondheim

"Business and Ethics in an Open World" Norges Handelshøyskole.

"The Political Theory of Federalism and Subsidiarity", Dr.Polit.kurs: Multilevel governance: positive and normative analysis. Inst. for Statsvitenskap, Universitetet i Oslo. (ARENA)

"How nationality matters: a Liberal Contractualist sketch", International Distributive Justice: Cosmopolitanism and its Critics ECPR, Mannheim. (ARENA)

"Makt, Rawls og rettigheter" Makt- og demokratiutredningsseminaret, Universitetet i Oslo. (FILINST)

"Likeverd på anbud? Kan markedet sikre likhet i morgendagens velferdsstat?" Avslutningskonferanse Velferd og Samfunn, Oslo.

"Fellesskapsverdier: filosofiske perspektiver" Motverdikommisjonen, Universitetet i Oslo. (FILINST)

"The Units of Europe: Autonomous or Equal?" Humboldt Universitaet, Berlin, Germany. EURCIT/(ARENA)

"Just European Patriotism?" Freie Universitat, Berlin, Germany /eur-patr.doc EURCIT/(ARENA)

"Just European Patriotism?" Conference on Democracy in Europe, CERI Centre d'Etudes de Relations Internationales (Center for International Studies and Research), Sciences po, Paris, France. (ARENA)

"Rethinking democracy for Multi-level European Governance" Boston Working Group on European Integration and Democracy, Harvard University, USA (ARENA)/EURCIT

"EU som forskningstema i politisk filosofi" Lunchseminar, Filosofisk institutt, Universitetet i Oslo. (FILINST)

"Er nasjonalstaten truet?" Europaseminaret, Europeisk Ungdom, Universitetet i Oslo. (ARENA)

"Om evaluering av det nye kristendomsfaget" Diaforsk, Diakonhjemmets forskningsinstitutt

"Trenger allmennmoralen og hverdagsspråket etisk teori - to grunner. Refleksjoner om K.E.Tranøy og Ivar Asheims bøker" Menighetsfakultetets etikkseminar, Holmenkollen Park Hotell. (FILINST)

"Om statsborgerskap", Migrapolis NRK TV2. (ARENA), (FILINST)

"Hvorfor smerte er viktig i ulike etiske teorier" Kan laks lide? Symposium, Universitetet i Oslo (FILINST)

1998:

"Five Theories of Subsidiarity: Features and Flaws." Bremen, Germany (ARENA)

"Hva slags likhet - hvorfor likhet? Normative føringer på forskning om makt og demokrati" Norsk sosiologforening.

"The Principle of Subsidiarity: Alternative Interpretations and Justifications" Conference on Sustainable Communities in Europe: A Cross-National Assessment of the Implementation of Agenda 21 at the Local Level of Governance. A Concerted Action under EU Commission DGXII. Oslo (ARENA)

"Democracy and Subsidiarity" LOS, Bergen (ARENA)

"3rd country nationals as Euro-citizens - the case defended" Conference on Migrants, Minorities and New Forms of Citizenship in the European Union . European University Institute, Florence. (ARENA)

"Indigenous minorities - The shadow of injustice past" ECPR conference Warwick, UK. Workshop on Sub-Sovereign European Nations (ARENA)

"International Contractualist Justice: the Precarious Claims to Equal Shares" - UK Association for Legal and Social Philosophy,Reading, UK. (ARENA)

"Global Justice", forskerkurs, med professor Thomas Pogge, Etikkprogrammet, Norges forskningsr†d.

"Global Justice and democracy" North Adams, Mass. USA. (ARENA)

"European Citizenship" World Congress of Philosophy, Boston, Mass. USA. (ARENA)

"Europeisk velferd - hva så?" Oslo Studentfestival,Universitetet i Oslo. (ARENA)

Læring og likeverd: bør skolen sikre likhet?" Fagkritisk dag, Utdanningsvitenskapelig fakultet, Universitetet i Oslo.

"Establishing a moral unity in plurinational context: can the EU ever become anything else than a modus vivendi?" Comparative Politics Conference 1998: Human Rights in Modern Democracies, University of Bergen. (ARENA)

"Globalisering og demokrati" 9. november konferansen, Europabevegelsen. (ARENA)

"The Philosopher as Coach: Expertise and Expectations of Ethics Consultants" Schoessmann Seminar on the Expert in Modern Societies: Historical and Contemporary Perspectives. Max Planck Society, Berlin.

"Distributive Justice: International and European" British International Studies Association, Brighton. (ARENA)

1997:

"Rawls' Law of Peoples" University of Reading, England (ARENA)

"The Cultural Rights of Minorities" University of Exeter, England. (ARENA)

"Demokratiets internasjonale forpliktelser", Institutt for Statsvitenskap, UiO. (ARENA)

"Grenser for likhet? Velferdsstatens internasjonale forpliktelser" Diskusjonsgruppe i Kritisk Internasjonal Politisk Teori. (ARENA)

"Citizenship and political rights in the European Union", (ARENA).

"Rawls' Law of Peoples" University of Reading, England (ARENA)

"Om demokrati og føderale ordninger", Institutt for statsvitenskap, UiO. (ARENA)

"Demokrati i EU" Ph.D. seminar, Danmark. (ARENA)

"Sustainable Development and Human Rights", Senter for Utvikling og Miljø, UiO.

"Velferdsstat og rettferdighet: Forskningstemaer" Norges forskningsråd, Velferd og samfunn, Oslo.

"Citizenship and Political Rights in the European Union: Consensus and Questions" Grundrechte in Europa, Osterreichischer Dialog uber politische und soziale Rechte in der EU. Vienna, Austria. (ARENA)

"Global Ethics, Democracy and Culture" Workshop on Global Ethics, Senter for Utvikling og Miljø, Universitetet i Oslo, og (ARENA).

"Stopper velferdsstaten og kvinnekamp ved landegrensen? Etikk og utenrikspolitikk" U-landsseminar, Universitetet i Oslo.

"Subsidiaritetsprinsippet" ARENA, Oslo. (ARENA)

"European Citizenship" ARENA konferanse, Oslo. (ARENA)

"European Citizenship: Consensus and Challenges" at Conference on Europe: the third phase of democracy?, NorFa, Ustedalen/Geilo, Norway (ARENA)

1996:

"Cultural Pluralism" Ethics Seminar of the Faculty of History and Philosophy, University of Oslo. August.

"Communitarian Criticism of Liberal Contractualism" Conference on Memory, History and Critique: European Identity at the Millennium. Utrecht, The Netherlands, August. (ARENA)

"The Case for Consent" 10th Conference of the European Society for Philosophy of Medicine and Health Care, Vienna, Austria, August.

"The Standing of States" 19th International Wittgenstein Symposium, Kirchbeng am Wechsel, Austria, August. (ARENA)

"Democracy and Federalism in the EU" ARENA Conference, Holmenkollen, August. (ARENA)

"Demokrati i EU" ARENAs departementseminar, Administrasjonsdepartementet. (ARENA)

"Internasjonale forpliktelser og demokrati" UiO forskerkurs: Demokrati, forutsetninger og virkninger, Oslo. (ARENA)

"The Standing of States", Conference on Political Theory, Randsvangen. (ARENA)

1995:

"Research, Privacy and Consent", Conference on research ethics, Videnskapsakademiet, Oslo.

"The significance of Borders, National and European", ARENA conference, March. (ARENA)

"Do welfare obligations end at the Boundaries of the Nation State?", ARENA conference, Hankø and at SEEP conference, Hannover, Germany, September. (ARENA)

"Justice among Sovereign States", ARENA seminar, September. (ARENA)

"The significance of State Borders", Uppsala University, Sweden. (ARENA)

"Normative research on the Europeanisation of the Nation State", Uppsala University, Sweden. (ARENA)

1994:

The Moral Sovereignty of Professions.  Conference of Association for Practical and Professional Ethics, Cleveland, Ohio, USA.

Moral theory and our responsibilities towards less industrialized countries.  Conference on Medical Ethics, Research, and Developing Countries, Oslo.

On Rawls' 'The Law of Peoples'. HFs ethics seminar, University of Oslo.

1993:

Contractualism and the Ethics of Bargaining. Copenhagen Conference on Organizational Ethics.

Philosophers as Ethics Consultants: Expertise and expectations. European Business Ethics Network, Sandvika.

1992:

On role demands and common morality. Oslo Business School.

1991:

On John Rawls. Institute for Comparative Politics, University of Bergen

1989:

Justifying Human Rights. Institute for Human Rights, University of Oslo.

 
andreas.follesdal AT nchr.uio.no