Overdriver både kritikernes innvendinger og EUs fortreffelighet

Håkon Haugli og Arne Flåøyen avviser kritikken fra Stein Tønnesson, Thomas Hylland Eriksen og Thomas Hegghammer mot deler av EUs forskningsprogram. Haugli og Flåøyen overdriver både kritikernes innvendinger og EUs fortreffelighet. Kritikken gjelder bare de programmene der søknadsprossessen er for ressurskrevende og som ikke velger den beste forskningen. Motsetningen er det europeiske forskningsrådet (ERC). Haugli og Flåøyen antar at all fagfellevurdering i EUs forskningsprogram velger ut de beste forskerne…. Aftenposten 10.juni s. 13. [WEB].