… Og forøvrig bør EMD nedlegges?

Professor Mads Bryde Andersen forsvarer utkastet til København-erklæring om den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD)… Men han ser ut til å mene at EMD bør nedlegges: Den pirker unødig på ‘snille’ land som Danmark som ikke trenger den, og den har ingen virkning i ‘slemme’ land uansett. Vi er uenige på begge punkter. København-erklæringen burde isteden svare på EMDs hovedutfordringer: Enkelte stater er ansvarlige for omfattende brudd på sentrale menneskerettigheter, og populistiske bevegelser angriper demokratiet og rettsstatsprinsipper, nasjonalt og internasjonalt.
– Med Geir Ulfstein, Klassekampen 9. mars 2018 [LINK] [WEB].