Mye riktig, mest irrelevant om TTIP

Europaparlamentariker Christofer Fjellner har mye rett i det han skriver om internasjonale investeringsavtaler og -tribunaler (DN 27.6), men det meste er irrelevant for TTIP mellom EU og USA. … Frihandelsavtalen kan også indirekte endre styrkeforholdet mellom myndigheter og selskaper ved at selskapene kan true med tvisteløsning når interessene deres nedprioriteres. Eksempler kan være endringer av kommuneplaner, strengere krav til forurensende utslipp, kriseberedskap eller arbeidstakerrettigheter, eller skatteskjerpelser. Fjellner har rett i at den sterkestes rett ikke bør gjelde i internasjonal handel. Investeringsbeskyttelse kan være en del av både løsningen og problemet.  Med Ole Kristian Fauchald i Dagens Næringsliv 2. juli.[WEB] [PDF]