Misbruk av irrelevant statistikk

Kommentar til påstanden om at “Universitetene ansetter forskere fra egne rekker“:  Dette er den slags misbruk av irrelevant statistikk som gir NIFU – og Universitetsavisa – et dårlig rykte; – igjen! tidligere har Terje Bruen Olsen fra NIFU tilsynelatende også uttalt seg om en ‘innavl’ som ikke stemmer med virkeligheten.[Her]

I tillegg til at omdømmet til NIFU og Universitetsavisa rammes er det mye farligere om noen begynner å koke opp tiltak for å korrigere denne ‘innavlen’ — en kur for en sykdom som pasientene altså kanskje ikke har, og som er mer markant ved noen fakulteter enn andre, og som er mer av et problem i noen disipliner enn i andre.
Universitetsavisa vil ha svar på tre forskjellige spørsmål: “I hvor stor grad jobber de vitenskapelig ansatte på samme sted som de studerte? I hvor stor grad har de utdanning fra et annet lærested? Og hvor stor andel har utdanning fra utlandet?” Da kan ikke riktig svar bare bygge på hvor mange av de faste eller midlertidige vitenskapelig ansatte “som har utdanning på master- og hovedfagsnivå fra eget lærested, annet lærested eller fra utlandet,” slik Hebe Gunnes avklarer.

Vet Gunnes at disse resultatene fra NIFU blir misbrukt på denne måten?
Som Per Barth Lilje viser med god empiri er det tross alt andre deler av utdanningen som er relevant enn ‘master- og hovedfagsnivå’ — ikke minst PhD-studier. Da er det helt misvisende å trekke konklusjoner fra Gunnes’ avgrensede funn. Det er leit at Universitetsavisa fortsatt velger å fordreie virkeligheten på denne misvisende måten; og ille at NIFU blir trukket inn -uten tilsynelatende å ta til motmæle.

Dem om det: i tillegg bør det bekymre oss ved UiO at Uniforum bringer disse misforståelsene videre.