Klassekampens støtte til Cameron: Felles fiender…

Felles fiender skaper overraskende vennskap. Klassekampen ved nyhetssjef Mimir Kristjansson omfavner David Camerons valgseier i Storbritannia fordi han deler avisens skepsis mot Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD). Da er det leit at begges kritikk er skivebom. EMD har mindre makt enn kritikerne hevder, og har verken dømt Storbritannia eller Norge for det Kristjansson påstår. [MER].