Islamske stater har også godtatt at menneskerettighetene er universelle

Terje Tvedt hevder [her] at norske myndigheter i sin forkjærlighet for at menneskerettigheter er universelle, har fortiet Kairo-erklæringen, vedtatt av 57 islamske stater. Den norske feiloppfatningen er alvorlig: Den har villedet norsk utenrikspolitikk og førte til bombingen av Libya i 2011.
Vi støtter Tvedts oppfordring om at norsk utenrikspolitikk må bygge på en grundig forståelse av verdens idé- og verdikonflikter. Men argumentasjonen holder ikke mål…. Mer i Aftenposten 29. november 2017