Ingen ERC Advanced Grant – milliarder til Norge? Før vi stiller diagnoser og lager resepter…

Vi kan applaudere Stølens og Røttingens ønsker om å tenke nytt om tiltak og strategier. Men reseptene må bygge på gode diagnoser, som igjen krever etterrettelig oversikt over symptomene. Vi vet for lite om hvor dårlig det står til, og det er for lave tall til god statistisk analyse.. Khrono.no 1. april [D0I/LINK] [WEB]