Recent Posts

Utfordre for å forbedre, eller for å rive ned?

Hvordan bør norske og andre lands myndigheter forholde seg til de internasjonale menneskerettighetene de er uenige i? Partiene bør avklare om de vil foreslå endringer som kan undergrave den skjøre oppslutningen om menneskerettighetene i Norge og i resten av Europa? Og er det en beklagelig ulempe for å oppnå viktige mål for Norge – i såfall hvilke? Eller er det partier som mener at slike internasjonale ordninger ikke virker, eller at menneskerettighetsvern i resten av Europa eller i verden ikke er noe vi skal ha noe ansvar for? med Geir Ulfstein, Klassekampen 9. september 2017 [WEB].

  1. “Om Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg” – i Dagsnytt 18 Leave a reply
  2. Democracy and Regional Human Rights Courts Leave a reply
  3. Truer menneskerettighetene demokratiet? Leave a reply
  4. “Exporting the Margin of Appreciation: Lessons for the Inter-American Court of Human Rights?” Leave a reply
  5. Tracking Justice Democratically Leave a reply
  6. Om sivil ulydighet – i Finnmark (NRK) Leave a reply
  7. The margin of appreciation in Europe and beyond Leave a reply
  8. Implications of Contested Multilateralism for Global Constitutionalism Leave a reply
  9. The European Court of Human Rights and transitions Leave a reply