Recent Posts

Humaniora som risikosport

“Forskningsrådets rutiner for å vurdere søknader er for ineffektiv og uegnet til å identifisere god kvalitet, særlig i humaniora. … Det er betenkelig av flere grunner at rekrutteringen av yngre forskere til fag også avhenger av slike usikre finansieringskilder. Institusjonenes strategier bør være mer gjennomtenkte, langsiktige og robuste. Ikke minst fordi mange dyktige yngre vil og bør betakke seg for en så uforutsigbar levevei avhengig av mye midlertidig prosjektfinansiering. Glup ungdom kan finne mange andre mer givende former for risikosport. Khrono.no [WEB]

  1. In Defense of Deference: International Human Rights as Standards of Review Comments Off on In Defense of Deference: International Human Rights as Standards of Review
  2. Review Symposium on Carmen Pavel’s Law Beyond the State Comments Off on Review Symposium on Carmen Pavel’s Law Beyond the State
  3. Introducing David Lefkowitz’s Philosophy and International Law Comments Off on Introducing David Lefkowitz’s Philosophy and International Law
  4. Vinnarane av UiOs forskningspris 2021 Comments Off on Vinnarane av UiOs forskningspris 2021
  5. “A Just yet Unequal European Union” Comments Off on “A Just yet Unequal European Union”
  6. Holbergprisen 2021: Martha Nussbaum Comments Off on Holbergprisen 2021: Martha Nussbaum
  7. International Human Rights Courts and the (International) Rule of Law: Part of the Solution, Part of the Problem, or Both? Comments Off on International Human Rights Courts and the (International) Rule of Law: Part of the Solution, Part of the Problem, or Both?
  8. How Many Women Judges Are Enough on International Courts? Comments Off on How Many Women Judges Are Enough on International Courts?
  9. Om Forskningsrådets skrøpelige søknadsregime: Symptomer, diagnoser og resepter Comments Off on Om Forskningsrådets skrøpelige søknadsregime: Symptomer, diagnoser og resepter