Recent Posts

Københavnerklæringen – Opp som en løve..?

Ministrene i Europarådet vedtok ‘Københavnerklæringen’ om reform av det europeiske menneskerettighetsregimet fredag 13. april. Danskene ønsket å begrense den europeiske menneskerettighetsdomstolens (EMD) kontroll med statene, særlig når det gjaldt asylsaker. Men danskene fikk ikke med seg andre stater – snarere tvert imot. Debatten og hva ministrene valgte bort fra danskenes opprinnelige utkast kan lære oss noe både om menneskerettighetsutfordringene og nasjonalstatene i Europa. Det er uenighet om symptomer, diagnoser og resepter. Geir Ulfstein og Andreas Føllesdal i Morgenbladet [WEB] [TEXT]

  1. Om sivil ulydighet mot vindkraftutbyggingen Leave a reply
  2. Lærebok: Politikk og menneskerettigheter Leave a reply
  3. The Copenhagen Declaration: Much ado about little? Leave a reply
  4. Appreciating the Margin of Appreciation Leave a reply
  5. The Judicialization of International Law – a Mixed Blessing? Leave a reply
  6. A Framework for Evaluating the Performance of International Courts and Tribunals Leave a reply
  7. Legitimacy and International Courts – a Framework Leave a reply
  8. A challenge to Raz’ Service Conception? Leave a reply
  9. Om vi skrev menneskerettighetene i dag…. Leave a reply