Recent Posts

Eksternfinansiert forskning – til besvær eller til inntekts ervervelse?

De som har fulgt dekanatvalgkampen på juridisk fakultet kan forledes til å tro at SFF-, ERC-, og NFR-prosjektene ved fakultetet er del av årsaken til fakultetets mangel på undervisningskrefter for profesjonsstudiet, f. eks. ved at lærere blir frikjøpt…. Men dersom fakultetet ikke opprettholder dagens nivå av eksternfinansiering må det kutte totalbudsjettet, … disse prosjektene tilfører ekstra frie ressurser og årsverk til fakultetet og instituttene – midler de står fritt til å bruke til mer undervisning på profesjonsstudiet, til ‘kjernefag’ forstått på ulike måter, eller til forskning om mer eller mindre spesifiserte tema. Mer

  1. En konstruktiv USA-kritiker og programmet han skapte Leave a reply
  2. UiO’s web – bare så enhetlig som absolutt nødvendig, og for øvrig mangfold Leave a reply
  3. Legitimacy Criticisms of International Courts: Not Only Fuzzy Rhetoric? Leave a reply
  4. The European Consensus Doctrine: A better Signpost! Leave a reply
  5. Ja til moderat plan S for åpen tilgang Leave a reply
  6. Review of Hathaway and Shapiro The Internationalists Leave a reply
  7. “Power or Authority; Actions or Beliefs” Leave a reply
  8. Københavnerklæringen – Opp som en løve..? Leave a reply
  9. Om sivil ulydighet mot vindkraftutbyggingen Leave a reply