Recent Posts

Ja til moderat plan S for åpen tilgang

Norges Forskningsråd og andre europeiske forskningsråd vil endevende modellen for vitenskapelig publisering ved å tvinge gjennom «åpen tilgang» for vitenskapelige arbeider. Tanken er god men gjennomføringen dårlig. Vi foreslår en liten endring som vil fikse svakhetene ved planen. Publisering av forfatterversjon i et åpent tilgjengelig arkiv bør godtas som åpen tilgang. Vårt forslag har to store fortrinn. For det første vil denne moderate versjonen av Plan S faktisk kunne realiseres innen 2020, som er det ambisiøse målet man har satt seg. Uten den endringen vi foreslår, kan overgangen ta betydelig lengre tid og gi stor usikkerhet for forskere. Aftenposten (16. november 2018). Signert 27 forskningsledere [D0I/LINK] [WEB]

  1. Review of Hathaway and Shapiro The Internationalists Leave a reply
  2. “Power or Authority; Actions or Beliefs” Leave a reply
  3. Københavnerklæringen – Opp som en løve..? Leave a reply
  4. Om sivil ulydighet mot vindkraftutbyggingen Leave a reply
  5. Lærebok: Politikk og menneskerettigheter Leave a reply
  6. The Copenhagen Declaration: Much ado about little? Leave a reply
  7. Appreciating the Margin of Appreciation Leave a reply
  8. The Judicialization of International Law – a Mixed Blessing? Leave a reply
  9. A Framework for Evaluating the Performance of International Courts and Tribunals Leave a reply