Recent Posts

Uviten om åpent landskap

Aftenposten – ‘Kort sagt’ 24. februar 2020.[LINK] [WEB]

Redaktør Nina Kristiansen kritiserer forskerprotestene mot kontorlandskap for å mangle belegg. Kristiansens kritikk er uetterrettelig…

Kristiansen trenger mer arbeidsro for å finne reelle eksempler på Uviten, for å lese litteratur, og for å formidle mindre tendensiøst. Jeg anbefaler et cellekontor.

Artikkelen til GST er verd å lese grundig, av Statsbygg, av universitetenes eiendomsdirektører, og av Kristiansen.

  1. The Legitimacy of International Courts – J Political Philosophy Leave a reply
  2. Carl Henrik Knutsen ERC! Leave a reply
  3. Misnøye i Domus Juridica Leave a reply
  4. Færre med stor tiltro til domstolene – Hva så? Leave a reply
  5. Eksternfinansiert forskning – til besvær eller til inntekts ervervelse? Leave a reply
  6. En konstruktiv USA-kritiker og programmet han skapte Leave a reply
  7. UiO’s web – bare så enhetlig som absolutt nødvendig, og for øvrig mangfold Leave a reply
  8. Legitimacy Criticisms of International Courts: Not Only Fuzzy Rhetoric? Leave a reply
  9. The European Consensus Doctrine: A better Signpost! Leave a reply