Etikken står på spill

Ti års bidrag fra Norge til en mer forsvarlig verdensorden står på spill.  Et strategiråd nedsatt av Finansdepartementet har anbefalt å legge denne uttrekksmekanismen til Norges Bank. Men å la sentralbanken passe investeringsetikken blir å la bukken passe havresekken: Etiske hensyn blir amputert, underordnet avkastningkravet, og skjult. mer:   Dagens Næringsliv