Aftenposten 30. september 2003 Morgen

Akademikernes autisme 

(Vrangbilde av virkeligheten)

Dorte Skulstad og Knut Aukrust, Institutt for kulturhistorie/Universitetet i Oslo, kaller UiO et ”autistisk akademi” 19. september. Men at UiO ikke forholder seg til omverdenen er et virkelighetsfjernt vrangbilde.

Stortinget underfinansierer undervisningsreformen, mens universitetsansatte er deltakere og ikke bare tilskuere til internasjonale forskningsfronter. Samtidig yter de tallrike forskningsbaserte bidrag som innledere og kommentatorer til medier, forvaltning, foreninger og næringsliv. Se kategoriene A42, D41 eller X15 på http://uio-forsk.uio.no. Søk 'Universitetet i Oslo' på www.aftenposten.no . Se www.uio.no om statsviterkonferansen og –boken Spillet om Irak, Fedon-debatten, Astrofestivalen

Samme Aftenpostenutgave 19. september omtalte åtte andre UiO-kolleger fra fem fakulteter. Ikke uvanlig for Aftenposten - og UiO. Og bilaget om Forskningsdagene 2003 hadde 30 bidrag og seks intervjuer fra UiO. 

At UiO er autistisk er en usann og skadelig myte.

Andreas Føllesdal

Professor, UiO