Debate

Contributions to Public Debate

ANY COPYING MUST COMPLY WITH COPYRIGHT LAW AND FAIR USE PROVISIONS

2022

– “Grunnforskning kan ikke settes på vent.” Aftenposten.[ABSTRACT] [WEB]

-“Humaniora som risikosport.” Khrono.no .[ABSTRACT][WEB]

– med Maja Janmyr: “Dagens flyktningsituasjon: hva kan vi lære av Nansen?” Uniforum 3. november. [ABSTRACT] [WEB]

2021

– “Vinnarane av UiOs forskningspris 2021.” Uniforum. [ABSTRACT] [WEB]

Føllesdal et al. “Fulbrightprogrammet fyller 75 år.” Khrono 8. august.[ABSTRACT] [WEB]

-“Også dyr har krav på rettferdighet.” Aftenposten 7. juni. [ABSTRACT] [WEB]

– “UiOs nydesigna nettsider skaper sterke kjensler blant tilsette.” Uniforum 19. mars. [ABSTRACT] [WEB]

– Om Forskningsrådets skrøpelige søknadsregime: Symptomer, diagnoser og resepter. Khrono.[ABSTRACT] [LINK]

– Advarer kolleger mot å bruke UiOs web.. Uniforum 20. januar.[WEB]

– Advarsel mot portforbud er et retorisk grep.” Aftenposten 29. januar 2021 [WEB]

2020

– med andre SFF-ledere: “Kommentarer til evalueringen av ordningen med sentre for fremragende forskning/Comments on the Evaluation of the Centres of Excellence.” Khrono.[ABSTRACT] [LINK] [WEB Norsk] [WEB English]

“Når lovbrot er politisk nødbrems.” Nationen. [ABSTRACT] [WEB]

“Sivil Ulydighet – En form for nødbrems.” e24.no.[ABSTRACT] [WEB]

– “Om rektor Stølens kommentar om Eiendomsavdelingen.” Uniforum.[ABSTRACT] [LINK] [WEB]

“En seier for Eiendomsavdelingen – og kanskje for UiO?” Uniforum.[ABSTRACT] [D0I] [WEB]

– Should I apply for research funding?

If open office plans is the solution …

“Ingen ERC Advanced Grant – milliarder til Norge? Før vi stiller diagnoser og lager resepter…” Khrono.no 1. april [LINK] [WEB]

“Uviten om åpent landskap.” Aftenposten – ‘Kort sagt’. [ABSTRACT] [LINK] [WEB]

2019

Andreas Føllesdal og Geir Ulfstein “Eksternfinansiert forskning til besvær – eller til inntekts ervervelse?” Uniforum 12. oktober 2019 [ABSTRACT] [WEB]

“Færre med stor tiltro til domstolene – Hva så?” www.domstol.no [ABSTRACT] [LINK] [WEB].

Andreas Føllesdal og Geir Ulfstein “Hva kan barnevernet lære av dommen i menneskerettighetsdomstolen?” Aftenposten.[ABSTRACT][LINK][WEB]

Andreas Føllesdal og Petter Næss “En konstruktiv USA-kritiker og programmet han skapte.” Khrono.[ABSTRACT][PDF][WEB]

“Misnøye i Domus Juridica.” Uniforum [ABSTRACT] [WEB]

“uio.no – Bare så enhetlig som nødvendig og for øvrig mangfold.” uniforum.uio.no.[ABSTRACT] [LINK] [WEB]

2018

“- Dette er en demonstrasjon som utfordrer hele samfunnet” Om sivil ulydighet mot vindkraftutbyggingen. Fosna-folket.no.[ABSTRACT] [WEB LINK] [Newspaper text]. [interview text].

– and G. Ulfstein 2018 “The Draft Copenhagen Declaration: Whose Responsibility and Dialogue?” EJIL talk[ABSTRACT] [WEB].

– and G. Ulfstein “The Copenhagen Declaration – Much Ado About Little?” EJIL talk.[ABSTRACT] [WEB VERSION]

– og Geir Ulfstein “Autoritære stater, gled dere!” Klassekampen (27. februar  2018).[ABSTRACT] [LINK] [TEXT].

“Ja til moderat plan S for åpen tilgang ” Aftenposten (16. november).[ABSTRACT] [D0I/LINK] [WEB]

– og Geir Ulfstein “Rotevatns utelatelser.” Klassekampen (2. mars 2018 s. 22): [ABSTRACT] [LINK] [WEB]

– og Geir Ulfstein “… Og forøvrig bør EMD nedlegges?” Klassekampen 9. mars 2018.[ABSTRACT] [LINK] [WEB].

– og Geir Ulfstein 2018 “Om vi skrev menneskerettighetene i dag.” Studio 2 – P2. [WEB]

– og Geir Ulfstein 2018 “Københavnerklæringen – Opp som en løve…” Morgenbladet.[ABSTRACT] [WEB] [TEXT].

2017

– “Humanistisk forskning for et samfunn i forandring.” Nytt Norsk Tidsskrift 34 (1): 51-57.[WEB]

-Hva har forandret seg siden forrige gang ÖVP var i regjering i Østerrike, i 1999-2000? [ABSTRACT] [WEB]. [MER].

-med Geir Ulfstein: “Islamske stater har også godtatt at menneskerettighetene er universelle” Aftenposten 29. nov 2017 [ABSTRACT] [WEB].

– “Om #Metoo-Kampanjen og ‘outing’.”[ABSTRACT] [WEB].

– med Geir Ulfstein: “Utfordre for å forbedre, eller for å rive ned?” Klassekampen.[ABSTRACT] [WEB].

“Om Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg” – I Dagsnytt 18. NRK 14. juli [WEB].

– og Geir Ulfstein “Truer menneskerettighetene demokratiet?” Dagens Næringsliv. 13. juli 2017 [ABSTRACT] [LINK] [WEB].

2016

“Organdonasjon – Behov og begrensninger. Aktørseminar 3. Oktober 2016.” Michael – Publication series of the Norwegian Medical Society 13 (4) [WEB].

“Om sivil ulydighet i Finnmark – NRK.” [WEB].

“Brexit truer menneskerettighetsvern.” Andreas Føllesdal, Matthew Saul og Geir Ulfstein Dagens næringsliv (22. juni). [ABSTRACT] [WEB] [TEKST].

“Overdriver både kritikernes innvendinger og EUs fortreffelighet.” Aftenposten 10.juni s. 13. [ABSTRACT] [WEB].

“Fryktar milde gåver får ein høg pris.” Uniforum.no.[ABSTRACT] [WEB].

2015
– “Making Sovereign Finance and Human Rights Work.” Politics and International Relations – University of Oxford Podcasts. [WEB]

– og O. K. Fauchald “Mye riktig, mest irrelevant.” Dagens Næringsliv 2. juli.[ABSTRACT] [WEB] [PDF]

– og G. Ulfstein “Oppfølging om den Europeiske menneskerettighetsdomstol og privat eiendomsrett – Svar til Hans Ebbing.” Klassekampen 29. mai  [WEB].

– og G. Ulfstein “Klassekampens støtte til Cameron.” Klassekampen 22. mai: 16-17.[ABSTRACT] [WEB].

– og G. Ulfstein “Menneskerettigheter til besvær.” Morgenbladet.[ABSTRACT] [D0I/LINK] [WEB].

– “Å tillate borgere dobbelt statsborgerskap truer ikke norske interesser.” Aftenposten 2. januar. [ABSTRACT] [WEB].

2014
“The EU’s Lack of Shared Interests Will Continue to Inhibit the Creation of Genuine Democratic Culture.” democratic Audit UK. [ABSTRACT] [WEB].

“Om håndteringen av prorektors avgang.” Uniforum. [ABSTRACT] [WEB].

“On Norway’s Sovereign Wealth Fund – a Response.” Carnegie Journal on Ethics and International Affairs – web comments [ABSTRACT] [LINK] [WEB].

“Stige til stjernene – Om forslagene fra UiOs strategiske råd.” Uniforum. [ABSTRACT] [LINK] [WEB].

2013
“Filosofi på agendaen – Om politikk, valgkamp og verdier (Intervju).” www.Mandagmorgen.no. [ABSTRACT] [WEB] .

“Mennesker som koster mye – Om Prioriteringsutvalget.. [Intervju].” Morgenbladet (10. august). [ABSTRACT] [D0I/LINK].

“Om Samvittighetsfanger – Manning – Intervju.” Vårt Land: 27. [ABSTRACT] [WEB].

“Explaining and Justifying International Courts as Agents and Actors: Comments on Von Bogdandy and Venzke: “On the Functions of International Courts”.” opiniojuris.org. [ABSTRACT] [WEB].

“Prinsipper og ånd – grunnlovens og Saugstads.” Morgenbladet (15. februar). [ABSTRACT] [WEB].

2012
“Egners samfunnskontrakt.” Klassekampen (12. desember): 12-13. [ABSTRACT][WEB].

“Er internasjonale domstoler utenfor demokratisk kontroll?” Uniforum. [ABSTRACT] [WEB].

“Valgordningen svikter storbyene” Aftenposten (8. september s. 6) [ABSTRACT] [WEB].

“Ustyrlig folkestyre.” NTB, bl.a. Hamar Arbeiderblad (10. mai). [ABSTRACT] [WEB].

& Geir Ulfstein “Domstolens dilemma (Kronikk).” Klassekampen (17. april): s 21. [ABSTRACT] [PDF] [WEB].

2011

“Et siste tilsvar om Rawls.” Klassekampen. [ABSTRACT] [D0I/LINK] [WEB].

“Rawls?” Klassekampen (30. november): 22. [ABSTRACT] [WEB].

“Reis ut i jakten på gode doktorgrader!” Universitas . [ABSTRACT] [WEB] [TEXT].

“John Rawls: Frihet eller Likhet? Ja takk begge deler!”. Den vanskelige kjærligheten: En essaysamling om forholdet mellom Norge og USA, Fulbright Alumniforenings 40-årsjubileum. Oslo: 41-48. [ABSTRACT] [WEB].

“Nedleggelse av Forskningsfondet?” Klassekampen (21. oktober). [ABSTRACT] [WEB].

“Forskningsfondet” – Leserinnlegg Klassekampen (13. oktober). [ABSTRACT] [D0I/LINK] [WEB].

“A Theory of Justice 40 år etter – Ved Universitetet i Oslo.”[ABSTRACT][WEB].

“Det rettferdige samfunn – Kronikk.” Dagens næringsliv . [ABSTRACT] [WEB].

“Med menneskerettighetsdomstolane under lupa.” Uniforum (15. april)[WEB].

Bojer, Hilde, og A. Føllesdal “Rawls og økonomisk likhet.” Klassekampen (7. april): 14-15. [ABSTRACT][WEB].

“Unøyaktighetens demagogi?” Klassekampen (30. mars): 22. [ABSTRACT] [WEB].

“Utfordringer for naturretten (Til Saugstad).” Morgenbladet (25. mars ). [ABSTRACT] [WEB].

“Tvilsomt utspill fra Saugstad.” Morgenbladet (11. mars). [ABSTRACT] [WEB].

“Forskerråd til Forskningsrådet.” Morgenbladet. Erik Boye og Andreas Føllesdal [ABSTRACT] [WEB].

“Universitetet mister sin gamle verdi [Intervju].” Under dusken (1): 20-21. [ABSTRACT] [WEB].

2010

– “Review of ‘Kraftverket: Odd Hoftun: Portrett av et livsverk’.” Studies in Nepali History and Society (SINHAS) 15 (2010) (1): 208-13[ABSTRACT] [D0I/LINK] [WEB].

“Kamp om de gode hodene.” Aftenposten.[WEB].

– “Hvor mye fortjener du? Intervju.” Minerva (4). [WEB].

– Føllesdal, A. and G. Ulfstein 2010 “Verken ‘fundamentalistisk’ eller ‘ekstrem’.” Morgenbladet. [ABSTRACT] [WEB].

– “Modelling regional growth” The Kathmandu Post – review of ‘Unleashing Economic Growth: Region-based Urban Development Strategy for Nepal’ [ABSTRACT][WEB]

– G. Ulfstein og A. Føllesdal, 2010 “Krenkende krusifikser” Morgenbladet. [ABSTRACT] [WEB].

– og Ole Frithjof Norheim: “Global helseprioritering.” Aftenposten. [ABSTRACT][DOI/LINK] [WEB].

– “Om åpenhet og uavhengighet ” Nytt norsk tidsskrift 27 (1-2): 192-197. [ABSTRACT] [WEB VERSION].

“Rettighetsregimet vokser – [Intervju].” Klassekampen (22. mai). [ABSTRACT] [WEB].

– “Uten tillit rakner trygden.” MEMU – internmagasin NAV (2): 4-5. [ABSTRACT] [WEB].

– “Slik kan Store norske overleve, Del 3.” Morgenbladet 7. mai. [ABSTRACT] [WEB].

– “Om politikere som lobbyister.” Dagsnytt 18, 2. februar [ABSTRACT] [WEB] [MER: i Dagbladet 2004…].

– Om Universitetet i Oslos høring om strategisk plan [WEB].

– Samarbeider filosofer og idehistorikere for lite? Kommentar. Uniforum 17. september.[ABSTRACT] [WEB]

– “Venter på den tunge debatten.” Mandag morgen (3): 24-25. [ABSTRACT] [WEB].

– og G. Ulfstein “Korsfestelsen av den europeiske menneskerettighetsdomstol.” Fri tanke — www.fritanke.no – Nettavis for livssyn og livssynspolitikk (5. januar 2010). [ABSTRACT] [WEB].

– “Webprosjektet må ta ansvar!” Uniforum.no. [ABSTRACT] [WEB VERSION].

2009

– “Misfornøyd med ny UiO-Web” Uniforum.no. [ABSTRACT] [WEB VERSION].

– “Hvordan fordele forskningskronene?” Morgenbladet (16. oktober). [ABSTRACT] [WEB VERSION].

– “Hvorfor telle fagartikler?” Morgenbladet (November). [ABSTRACT] [WEB VERSION].

– “– Fantastisk akademisk innsprøyting.” Uniforum (10). [ABSTRACT] [WEB VERSION].

– “Avskaff geokratiet.” Dagsavisen. [ABSTRACT] [WEB VERSION].

– “What is the ‘Democratic Deficit’ of the European Union, and what should be done about it?”?? Prague. [ABSTRACT]

– “On Federalism, Ethnicity and Human Rights in Nepal”. Dalits in Federalism (in Nepali). M. B. Bk &C. Bishwakarma (eds). Kathmandu, Dalit Welfare Organization.[ABSTRACT]

– “How up to date is the White Paper on EU Governance?”. The Acts of the Ateliers on Multilevel governance(eds). Brussels, Committee of the Regions: 21-26.[ABSTRACT] [WEB VERSION].

– “Fredsskapande med akademisk samarbeid.” Uniforum, 5 [ABSTRACT] [WEB VERSION].

Sandvik, H. and A. Føllesdal “Frihet som forutsetning: Mary Wollstonecraft 250 år.” Klassekampen (25. april): 24-25.[ABSTRACT] .

2008

– “Bredbåndsmontør gikk til feil hus.” Aftenposten.[ABSTRACT] [WEB VERSION].

– Contribution to Canadian TV programme BNN.[ABSTRACT] .

– “Demokratisk tenketank.” Uniforum.[ABSTRACT] .

– “Heart to Heart ” TV programme, Seoul Korea, December 10.[ABSTRACT] [WEB VERSION].

– Keiseren skal sikre sitt folk. Aftenposten.[ABSTRACT] .

– “- Medskyldig om de visste (Intervju).” Dagens Næringsliv på nett – dn.no,[ABSTRACT] .

– “Norwegian fund has lofty ambitions [Interview].” Financial Times – FT.com(July 14). [ABSTRACT] [WEB VERSION].

– “Om departementets karakterpolitikk – og UiOs.” Uniforum: 13.[ABSTRACT] [WEB VERSION].
– Om lobbyister og demokrati. Aftenposten.no. [ABSTRACT] .

– “On Federalism, Ethnicity and Human Rights in Nepal.” www.nepalnews.com [ABSTRACT] [WEB VERSION].

– “On Socially Responsible Investing.” Money Today, Seoul, Korea. Aftenposten.[ABSTRACT] [WEB VERSION].

– “Register needed to stop corruption, say experts.” Aftenposten.no(July 11). [ABSTRACT] [WEB VERSION].

– “Vestlig tankegods? om Kina og menneskerettigheter.” Dagbladet (29. april).[ABSTRACT] [WEB VERSION].

2007

– “Et bærekraftig EU? (Kronikk).” Dagbladet.[ABSTRACT] [WEB VERSION].

– “Hva gjør vi med valgdeltakelsen?” Aftenposten.[ABSTRACT] [WEB VERSION].

– “Hva nå, KRL (intervju).” Fri Tanke – Medlemsavis for Human-etisk forbund (3): 8-. [ABSTRACT] .

– “Hvem skal få penger?” Dagbladet – debatt 16. oktober. [ABSTRACT] [WEB VERSION].

– “Hvilken frihet vi må dyrke.” Aftenposten. [ABSTRACT] [WEB VERSION].

– “Ideen om universitetet (intervju).” Uniforum (3): 8-9.[ABSTRACT] [WEB VERSION].

– “Ingen hast med EU-utredning – Kommentar til Olaussen om EU.” Dagbladet.[ABSTRACT] [WEB VERSION].

– “Kristendom/konvensjoner – svar til Braanen.” Klassekampen.[ABSTRACT] [WEB VERSION].

“Om EUs reformtraktat.” NRK Dagsnytt 18.[ABSTRACT] [WEB VERSION].

– “- Spiller på enkeltmenns ansvarsfølelse og dårlige samvittighet – om Mannspanelet.” Dagbladet.no – Nettdebatt. [ABSTRACT] [WEB VERSION].

– Føllesdal, A. og R. Nordeide “Svekket selvråderett? (Kronikk).” Dagbladet. [ABSTRACT] [WEB VERSION].

– “Til urnene med Down-syndrom [intervju].” Magasinet/Dagbladet. [ABSTRACT] [WEB VERSION].

– “Truer menneskerettighetene det legitime folkestyret? Erfaringene fra 1956.” Klassekampen.[ABSTRACT] [WEB VERSION].

2006

Follesdal, Andreas. “A European Research Council for the social sciences and humanities, Pro and Con.” European Political Science 5, 1: 21-32. [ABSTRACT] [WEB VERSION] PDF].

Føllesdal, Andreas. “De vil redde Saddam – kommentar.” Adresseavisa 11. November. [ABSTRACT].

Føllesdal, Andreas. “Dødshjelp og selvbestemmelse.” Dagbladet . [ABSTRACT] [WEB VERSION].

Føllesdal, Andreas. “Gelius forkludrer statskirkedebatten.” Dagbladet. [WEB VERSION].

– “Gelius svarer ikke.” Dagbladet. [WEB VERSION].

Føllesdal, Andreas “Om dyreetikk og parfyme.” Verdibørsen NRK P2 lørdag 29. april [WEB VERSION].

– “Om å slutte å rangere søkere – for å fremme likestilling?” [WEB VERSION].

-“Sett av penger til lokale lønnsforhandlinger.” Uniforum: 8. [ABSTRACT] [WEB VERSION].

Føllesdal, Andreas. “Universitetene under press (om den akademiske friheten).” Forskerforum, 4. [ABSTRACT] [WEB VERSION].

-“Veier videre (Om statskirkeordningen).” Stat, kirke og menneskerettigheter. Njål Høstmælingen, Tore Lindholm and Ingvill T. Plesner, editors . Oslo: Abstrakt, 202-9. [ABSTRACT] [WEB VERSION].

2005
Follesdal, Andreas. “Brussels’ Beltway Problem (interview).” The Wall Street Journal . [WEB VERSION].

Føllesdal, Andreas. “Er AP/LO samrøre et demokratisk problem?” Aftenpostens Tankesmie: Blogg. [ABSTRACT] [WEB VERSION].

“Et historisk oppdrag fra det norske folk (intervju).” Morgenbladet 186, 24. [ABSTRACT] [WEB VERSION].

Føllesdal, Andreas. “Felles medborgerverdier.” Fri Tanke, 13. [WEB VERSION].

Føllesdal, Andreas. “Forebyggende rettferdighet.” Morgenbladet. [ABSTRACT] [WEB VERSION].

Føllesdal, Andreas. “Hvor korrupt er du? (intervju).” DinSide.No. [WEB VERSION].

“Muligheter til menneskene (intervju).” Vi Over 60, Februar. [ABSTRACT] [WEB VERSION].

“Om bordbønn i den offentlige skole.” VG. [ABSTRACT].

Føllesdal, Andreas. “Om Skre og kvalitetsreformen.” Aftenposten. [WEB VERSION].

“Universitetene: i Sverige för tiden?” Universitetsläraren, 10? [ABSTRACT] [WEB VERSION].

“Valglovens demokratiske underskudd.” Dagbladet. [ABSTRACT] [WEB VERSION].

Føllesdal, Andreas. “Vårt felles verdigrunnlag.” Aftenposten. [WEB VERSION].

Prawitz, Dag, Andreas Føllesdal, Madeleine Hayenhjelm, Leila Haaparanta, Karl Nilsson, and Ingmar Pörn Utvärdering av grund- och forskar utbildningarna inom fi losofi området vid svenska universitet och högskolor. Tommy Dahlén and Anette Gröjer, Sekretariat. Stockholm: Högskoleverket – National Agency for Higher Education. [ABSTRACT] [WEB VERSION].

2004

Follesdal, Andreas. “Susan Okin (1946-2004) (in English).” . [ABSTRACT] [WEB VERSION].

Føllesdal, Andreas. “Europas felles verdier.” Dagbladet. [WEB VERSION].

Føllesdal, Andreas. “EUs grunnlovstraktat og det demokratiske underskudd (kronikk).” Aftenposten. [WEB VERSION].

Føllesdal, Andreas. “EUs grunnlovstraktat – svar til Smedshaug.” Aftenposten: 9. [ABSTRACT] [WEB VERSION].

“Flere spiser piller på grunn av depresjon – intervju.” Dagsavisen. [WEB VERSION].

“Forskere har solidaritetsansvar.” Forskningsetikk, 1. [WEB VERSION].

Føllesdal, Andreas. “Har ikke LO veto, Stoltenberg?” Aftenposten. [WEB VERSION].

Føllesdal, Andreas “Hijab – beskyttelse til besvær.” Hijab i Norge: Trussel eller menneskerett?. Njål Høstmælingen, editor . Oslo: Abstrakt, 114-26 [WEB VERSION].

“Kampen om kloke hoder.” Dagbladet. [WEB VERSION].

“Kaos i EU?” Dagbladet. [WEB VERSION].

“Kua «rikere» enn verdens fattige.” Vårt Land. [WEB VERSION].

“Lobbyister og demokrati (kronikk).” Dagbladet. [ABSTRACT] [WEB VERSION].

“- Lykke krever også kritikk (intervju).” Aftenposten. [ABSTRACT] [WEB VERSION].

“Mer demokratisk EU.” Ny Tid. [ABSTRACT] [WEB VERSION].

“På botnen om ei grunnlov?” Dag Og Tid, 30: 23. [ABSTRACT] [WEB VERSION].

Føllesdal, Andreas. “Religion og menneskerettigheter – kronikk.” Dagbladet. [ABSTRACT] [WEB VERSION].

Føllesdal, Andreas. “Susan Okin (1946-2004) (norsk).” Le Monde Diplomatique, 4: 28. [ABSTRACT] [WEB VERSION].

Føllesdal, Andreas. “Susan Okin (svensk).” Dagens Nyheter. [ABSTRACT] [WEB VERSION].

Føllesdal, Andreas. “- Treng felles normer (intervju).” Klassekampen. [ABSTRACT] [WEB VERSION].

Føllesdal, Andreas. “Universitetsreformen: Kunstgrep eller kvakksalve.” Forskerforum, 2. [ABSTRACT] [WEB VERSION].

Føllesdal, Andreas, & Michelle Micheletti. “Sjokoladehandel som politisk handling .” Dagbladet. [ABSTRACT] [WEB VERSION].

2003


Follesdal, Andreas. “Beyond the Economics of Civil War: The Religious,
Cultural and Ethnic Dimensions of Conflict Traps. Comments on Paul
Collier & al. Breaking the Conflict Trap: Civil War and Development
Policy (World Bank Policy Report 2003).” . [WEB VERSION].

“John Rawls (1921-2002) – Giant on the shoulders of giants.” Diacritica (Portugal) 12, 2: 285-90. [WEB VERSION].

Føllesdal, Andreas. “Akademikernes autisme.” Aftenposten: 9. [ABSTRACT] [WEB VERSION].

Føllesdal, Andreas. “Ansvar for forskere: Om Maktutredningen.” Forskerforum, 8. [WEB VERSION].

Føllesdal, Andreas. “EU blir ingen superstat – intervju.” Nationen. [WEB VERSION].

“EU og menneskerettigheter – når ordet fanger.” Samfunnsviter’n 9, 1: 2. [WEB VERSION].

Føllesdal, Andreas. “EUs grunnlovsutkast, demokrati, og norske partier og organisasjoner.” . [WEB VERSION].

Føllesdal, Andreas. “Frihet til salgs – intervju.” Forskerforum, 6. [ABSTRACT] [WEB VERSION].

Føllesdal, Andreas. “Habermas og Derrida overbeviser ikke – intervju.” Morgenbladet. [ABSTRACT] [WEB VERSION].

“John Rawls (1921-2002): En kjempe på kjempers skuldre.” Nytt Norsk Tidsskrift, 1: 96-100. [ABSTRACT] [WEB VERSION].

“Med rett til å drepe? Om dyrs rettigheter.” Verdibørsen – NRK P2. [WEB VERSION].

“Om Dyrevernsmeldingen.” Sånn Er Livet NRK P2. [ABSTRACT] [WEB VERSION].

“Om kunst og dyr.” K-Punkt NRK P2. [ABSTRACT] [WEB VERSION].

“Om moral og tillit.” WOK – NRK P2.

“Om politisk forbruk.” WOK – NRK P2.

Føllesdal, Andreas. “Om verdikommisjonen.” Voksenåsen Skriftserie.

Føllesdal, Andreas. “Om Whistleblowing.” Her Og Nå – NRK P1.

Føllesdal, Andreas. “Symfonisk sluttspill eller et skritt på veien? Om forslaget til EUgrunnlov.” Morgenbladet. [ABSTRACT] [WEB VERSION].

“Ulike men sammen om Europas nye grunnlov – intervju.” Aftenposten. [ABSTRACT] [WEB VERSION].

2002


Follesdal, Andreas. “On citizenship, societal membership, and the integration of immigrants.” Panel, 7th Metropolis Conference, Oslo September 11. [ABSTRACT] [WEB VERSION].

Føllesdal, Andreas. “Er fordeling av godene mulig? Om John Rawls (1921-2002).” Verdibørsen NRK 2. [WEB VERSION].

Føllesdal, Andreas. “John Rawls (1921-2002).” Dagens Forskning. [WEB VERSION].


“KRL-faget og Høyesterett: Vitneerklæring ved Human-etisk forbunds
ankesak om KRL-faget i Høyesterett (The subject “Christianity and other
philosophies of life” and the Supreme Court. Statement for the
Humanists’s appeal to the Supreme Court).” Mennesker Og Rettigheter: 70-79. [WEB VERSION].

“Norge i Europas fremtid.” Morgenbladet: 7. [WEB VERSION].

“Om forskningsetikk.” Verdibørsen NRK P2. [WEB VERSION].

Føllesdal, Andreas. “Rawls og Norge.” Morgenbladet. [WEB VERSION].

Føllesdal, Andreas. “Rawls’ tanker lever videre – intervju.” Universitas. [WEB VERSION].

Føllesdal, Andreas. “Robert Nozick (1938-2002) – Nyliberalismens filosof.” Aftenposten Kronikk, 26. januar. [WEB VERSION].

“Sponheim, Rimi, Sverige og Sovjet.” leserbrev, Venstres vev. [ABSTRACT] [WEB VERSION].

Føllesdal, Andreas. “Å finne rett medisin mot dårlig lønn.” Forskerforum, 5: 24. [WEB VERSION].

Føllesdal, Andreas, & Olav Gjelsvik. “Forberedende må forbedres.” Aftenposten. [WEB VERSION].

Føllesdal, Andreas, & Ulf Sverdrup. “Kampen om EUs grunnlov.” Morgenbladet. [WEB VERSION].

2001


Follesdal, Andreas. “John Rawls osmdesátiletý (Czech).” Filosoficky Casopis, Czechia 49, 2: 359-61. [WEB VERSION].

“Rawls 80 vuotta (Finnish).” Niin&Näin , 3. [ABSTRACT] [WEB VERSION].

“Rawls 80 years (Chinese).” Century China. [WEB VERSION].

“Rawls 80 years (In Portugal).” Trabalhos De Antropologia e Etnologia – Portuguese Society for Anthropology and Etnology 41, 3-4: 151-53.

“Undir fávísifeldi – John Rawls áttræður .” Morgunbladid (Iceland). [WEB VERSION].

Føllesdal, Andreas. “EU: Bursdagsbarn i stemmeskifte. Kronikk.” Dagbladet. [WEB VERSION].

“Filosofipanelet: Angsten for de andre.” Dagsavisen. [WEB VERSION].

“Filosofipanelet: En statsløs kirke?” Dagsavisen. [WEB VERSION].

“Filosofipanelet: I krig for freden.” Dagsavisen. [WEB VERSION].

“Filosofipanelet: Intellektuell visdom.” Dagsavisen. [WEB VERSION].

“Filosofipanelet: Med rett til å stemme.” Dagsavisen. [WEB VERSION].

“Når hotellet ikke er et hjem for oss.” Dagbladet. [WEB VERSION].

“Når likeverd utfordrer ulikheten (Rawls 80 år).” Aftenposten, Bakgrunn. [WEB VERSION].

“Om Verdikommisjonens sluttrapport.” FrokostTV NRK.

“Rådgivere og demokrati.” Dagens Næringsliv. [WEB VERSION].

“Verdikommisjonen (1998-2001).” Nytt Norsk Tidsskrift, 2: 203-4. [WEB VERSION].

2000


Føllesdal, Andreas. “Hans Küng i Norge.” Nytt Norsk Tidsskrift, 1: 105-7. [ABSTRACT] [WEB VERSION].

“Intervju – “Dette er din foreleser”.” Nemesis, UiO-Filosofistudentenes Blad, 2: 4-5. [WEB VERSION].

“Om Leo Tolstoy.” Verdibørsen, NRK P2.

“Reactions against Austria – just or unjust?” Roundtable on the Reactions Against Austria, Vienna, September 29. [WEB VERSION].

“Reaksjon mot Østerrike: Rettferdig? Fornuftig?” Aftenposten, 5. oktober. [WEB VERSION].

“Solidaritetsalternativet: Diagnose eller medisin? ‘Solidaritetsalternativet’ ingen sosial kontrakt.” Dagsavisen, 30. juni: 2. [WEB VERSION].

“Universitetets funksjoner.” Uniforum. [ABSTRACT] [WEB VERSION].

Føllesdal, Andreas, & Dag Harald Claes. “Om sjølvråderetten innafor og utafor EU.” Dag Og Tid: 14-15. [WEB VERSION].

Føllesdal, Andreas, & Jarle Trondal. “Fra virkelighet til visjon – Kronikk.” Universitas: 2. [ABSTRACT] [WEB VERSION].

Føllesdal, Andreas, & Agustín José Menéndez. “Kampen om EUs grunnlov.” Dagbladet. [WEB VERSION].

Føllesdal, Andreas, & Ulf Sverdrup. “EU reformeres.” Dagbladet. [WEB VERSION].

1999


Føllesdal, Andreas. “60 000-kronersspørsmålet: Situasjonen er ikke så ille som Lasse Ramstad tror. Den er ennå verre.” Uniforum, 18. [WEB VERSION].

“Business and Ethics in an open World.” Norges Handelshøyskole, Bergen.

“Er nasjonalstaten truet?” Europaseminaret, Europeisk Ungdom.

“Om snusk i EU-kommisjonen.” Dagsnytt 18, Dagsnytt, TV2, Aftenposten.

“Om statsborgerskap.” NRK P2.

“Universitetet som kunnskapsbedrift – hjernevandring som utfordring.” Uniforum, 17. [WEB VERSION].

“Velferdsstaten møter Europa.” Aftenposten. [WEB VERSION].

Føllesdal, Andreas, & Anne Julie Semb. “Rekruttering av kvinner.” Universitas. [WEB VERSION].

1998


Føllesdal, Andreas. “Fire temaer til verdikommisjonen.” Dagbladet Kronikk, 11. januar. [WEB VERSION].

“Hitlers villige bødler? Intervju med Daniel J. Goldhagen.” Tidens Tegn 4, 6-7. [ABSTRACT] [WEB VERSION].

“Teledemokrati: Den store samtalen, eller skurr på sperret linje?” .

“Unionsborgerskap – bare nye klær?” Dagbladet Kronikk, 23. oktober. [WEB VERSION].

Føllesdal, Andreas, & Bertil Tungodden. “Amartya K. Sen – Økonomipris til Nobels minne.” Aftenposten Kronikk, 22. oktober. [WEB VERSION].

1997


Follesdal, Andreas. “Why teach Ethics in Business Schools? (Fra Aftenposten-kronikk).” Norwegian Fulbright Alumni Newsletter. [WEB VERSION].

Føllesdal, Andreas. “Adam Smith, marked og etikk (Svar til Egil Bakke, “Andres mening”).” Aftenposten, 19. april. [ABSTRACT] [WEB VERSION].

“Hva blir det til med Jaglands nye råd?” Aftenposten Kronikk, 20. januar . [WEB VERSION].

“Hva skal vi med etikk-kurs? ” Aftenposten Kronikk, 16. mars. [ABSTRACT] [WEB VERSION].

“Hvem bør styre høyskoler: sakkyndige, styret, studenter eller samfunnet?” Arkitekthøyskolen i Oslo.

“Samfunnsviteres samfunnsansvar? ” Samfunnsviter’n, Studentavisen Ved SV-Fakultetet, Universitetet i Oslo. [ABSTRACT] [WEB VERSION].

“Velferdsstat og rettferdighet.” Norges Forskningsråd, Program for “Velferd Og Samfunn”..

1996


Føllesdal, Andreas. “Hvordan sikre likeverd blant ulike?” Tidens Tegn 8: 18-20.

“Kontrakt og evalueringsskjemaer.” Studentevaluering av undervisningen: Idehefte. Anton Havnes, editor . Oslo: Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo, 5-8, 16 [WEB VERSION].

1995


Føllesdal, Andreas. “Juleevangeliet: Oppgaver og utfordringer for prester i Asker and Bærum Prosti.” Holmen Kirke. [WEB VERSION].

“Læring og likeverd: bør skolen sikre likhet?” Fagkritisk Dag, Utdanningsvitenskapelig Fakultet, Universitetet i Oslo. [WEB VERSION].

“Med offentlig arbeidsgiver kan du ikke leve av å forske i Norge!” Forskerforum, 4: 14. [WEB VERSION].

Føllesdal, Andreas. “Vurder å bli ute!” Forskningspolitikk, 3: 25. [WEB VERSION].

1994


Follesdal, Andreas. “Transforming the welfare state: Ethical challenges for the public and the private sector_.” European Business Ethics Network Newsletter 7, 1.

Føllesdal, Andreas. “En teori om det rettferdige samfunn.” Aftenposten, 10. februar. [WEB VERSION].

1993


Føllesdal, Andreas. “Etikk – hva med næringslivet?” Humanetisk Forbund, Oslo.

“Ledere og lojalitet.” Harvard Business School Association Oslo.

“Livssynspluralismen som en utfordring for genteknologiens etikk (Foredrag, Rettspolitisk forening).” Kritisk Juss, 3: 94-107. [WEB VERSION].

“Miljøarbeidet i Norsk Hydro: noen utrednings- og forskningsoppgaver.” Upublisert.

“Om etikk og fagplanene i Reform 94.” .

“Velferdstaten i forandring: forfall eller fornyelse? ” Berlingske Tidende, 25. november. [ABSTRACT] [WEB VERSION].

Føllesdal, Andreas, & Kai Dramer. “Hva skal vi med etikk-kurs?” BI-Forum 11, 3: 6-7.

1992

Føllesdal, Andreas. “Doktorgrad på tre år?” Forskningspolitikk, 4: 16-17. [ABSTRACT] [WEB VERSION].

“Lønnskamp og etikk: Er ingeniørenes lønnskrav etisk begrunnet?” Sivilingeniørforeningen, Oslo.

“Synsing, forkynnelse, forskning: om næringslivsetikk som undervisningsfag. ” BETA – Tidsskrift for Bedriftsøkonomi 6, 2: 11-15. [ABSTRACT] [WEB VERSION].