In Defense of Deference: International Human Rights as Standards of Review

Journal of Social Philosophy. Member states of the Council of Europe subject themselves to judicial human rights review by the European Court of Human Rights. That Court in turn defers sometimes to the judgments of domestic courts about compliance, granting them a margin of discretion, more so when it sees a European consensus. This complex practice can be justified based on arguments about comparative epistemic expertise, respect for democratic decision making, and the need to avoid undue judicial discretion – juristocracy. While this account supports the general practice, it points to certain weaknesses and areas of improvement: the rules to nominate and elect judges and members of the Registry of the Court, the doctrine of the margin of appreciation, and the rationales for a European consensus. [D0I]

Uviten om åpent landskap

Aftenposten – ‘Kort sagt’ 24. februar 2020.[LINK] [WEB]

Redaktør Nina Kristiansen kritiserer forskerprotestene mot kontorlandskap for å mangle belegg. Kristiansens kritikk er uetterrettelig…

Kristiansen trenger mer arbeidsro for å finne reelle eksempler på Uviten, for å lese litteratur, og for å formidle mindre tendensiøst. Jeg anbefaler et cellekontor.

Artikkelen til GST er verd å lese grundig, av Statsbygg, av universitetenes eiendomsdirektører, og av Kristiansen.

Eksternfinansiert forskning – til besvær eller til inntekts ervervelse?

De som har fulgt dekanatvalgkampen på juridisk fakultet kan forledes til å tro at SFF-, ERC-, og NFR-prosjektene ved fakultetet er del av årsaken til fakultetets mangel på undervisningskrefter for profesjonsstudiet, f. eks. ved at lærere blir frikjøpt…. Men dersom fakultetet ikke opprettholder dagens nivå av eksternfinansiering må det kutte totalbudsjettet, … disse prosjektene tilfører ekstra frie ressurser og årsverk til fakultetet og instituttene – midler de står fritt til å bruke til mer undervisning på profesjonsstudiet, til ‘kjernefag’ forstått på ulike måter, eller til forskning om mer eller mindre spesifiserte tema. Mer

Utfordre for å forbedre, eller for å rive ned?

Hvordan bør norske og andre lands myndigheter forholde seg til de internasjonale menneskerettighetene de er uenige i? Partiene bør avklare om de vil foreslå endringer som kan undergrave den skjøre oppslutningen om menneskerettighetene i Norge og i resten av Europa? Og er det en beklagelig ulempe for å oppnå viktige mål for Norge – i såfall hvilke? Eller er det partier som mener at slike internasjonale ordninger ikke virker, eller at menneskerettighetsvern i resten av Europa eller i verden ikke er noe vi skal ha noe ansvar for? med Geir Ulfstein, Klassekampen 9. september 2017 [WEB].

Democracy and Regional Human Rights Courts

In ICON – International Journal of Constitutional Law 15 (2). The regional human rights courts in Europe and the Americas have a complex relationship with democracy. On the one hand, they were established to protect democracy (and the fundamental rights on which democracy depends) and to serve as “alarm bells” to facilitate detection and early intervention if tyranny nevertheless threatened. On the other hand, however, specific procedures and practices of these courts, or certain forms of adjudicative activity, may threaten or undermine stable democratic self-governance. History has shown that the work of the European and Inter-American courts has, at times, both augmented and challenged democracy in their respective member jurisdictions. This symposium addresses certain aspects of this tension…. [D0I/LINK] [WEB].

Tracking Justice Democratically

Is international judicial human rights review anti-democratic and therefore illegitimate, and objectionably epistocratic to boot? Or is such review compatible with – and even a recommended component of – an epistemic account of democracy? This article defends the latter position, laying out the case for the legitimacy, possibly democratic legitimacy of such judicial review of democratically enacted legislation and policy making. Section 1 offers a brief conceptual sketch of the kind of epistemic democracy and the kind of international human rights courts of concern – in particular the European Court of Human Rights (ECtHR). Section 2 develops some of the relevant aspects of democratic theory: components of an epistemic justification for democratic majority rule, namely to determine whether proposed policy and legislation bundles are just, and providing assurance thereof. Several critical premises and scope conditions are noted in section 3. Section 4 considers the case(s) for international judicial review, arguing that such review helps secure those premises and scope conditions. The section goes on to consider the scope such review should have – and some objections to such an account. “Tracking Justice Democratically.” Social Epistemology 2017 (3): 324-339. [D0I/LINK] [SSRN][WEB].