Autoritære stater, gled dere!

Det danske formannskapet i Europarådet vil reformere den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD). Forslagene lyder uskyldige: mer delt ansvar og en bedre dialog mellom domstolen og statene. Men i realiteten ønsker den danske regjering å begrense domstolens overvåking, og øke regjeringenes politiske kontroll, særlig over saker knyttet til asyl og immigrasjon…. Kronikk i Klassekampen 27. februar 2018  [LINK] [TEXT].

Something rotten in the Draft Copenhagen Declaration?

The Danish Chairmanship of the Council of Europe has proposed a new installation to the reform saga of the European Court of Human Rights (ECtHR). Their recipes sound innocuous: no one can be against ‘sharing responsibility’ for human rights protection, or for improved ‘dialogue’ between the Court and states.

Many fear that in the Danish details, sovereignty will trump human rights protection. Broader trends and issues in the shadows of subsidiarity merit further attention, lest shared responsibility morphs into no one’s responsibility, and the discursive dialogue turns Melian, allowing state executives to do as they can and leave the Court to judge as it must.

[More]

 

Hva har forandret seg siden forrige gang ÖVP var i regjering?

Hva har forandret seg siden forrige gang ÖVP var i regjering i Østerrike, i 1999-2000?
– Den gang fryktet mange at det ville bli storstilt trakassering av minoriteter som følge av at dette høyreorienterte partiet skulle inn. De hadde en veldig markant, utagerende leder, Jörg Haider. Nå er de ikke så utagerende, sier professor Andreas Føllesdal ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo. [Mer ] [ABC nyheter]

Islamske stater har også godtatt at menneskerettighetene er universelle

Terje Tvedt hevder [her] at norske myndigheter i sin forkjærlighet for at menneskerettigheter er universelle, har fortiet Kairo-erklæringen, vedtatt av 57 islamske stater. Den norske feiloppfatningen er alvorlig: Den har villedet norsk utenrikspolitikk og førte til bombingen av Libya i 2011.
Vi støtter Tvedts oppfordring om at norsk utenrikspolitikk må bygge på en grundig forståelse av verdens idé- og verdikonflikter. Men argumentasjonen holder ikke mål…. Mer i Aftenposten 29. november 2017

Truer menneskerettighetene demokratiet?

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen skaper ikke inflasjon av menneskerettigheter. Professor Ole Gjems-Onstads kritikk av menneskerettighetsdomstolen er dels skivebom, dels for sneversynt, og dels tuftet på et for magert demokratiideal… Andreas Føllesdal og Geir Ulfstein, Dagens Næringsliv. 13. juli 2017 [LINK] [WEB].

Overdriver både kritikernes innvendinger og EUs fortreffelighet

Håkon Haugli og Arne Flåøyen avviser kritikken fra Stein Tønnesson, Thomas Hylland Eriksen og Thomas Hegghammer mot deler av EUs forskningsprogram. Haugli og Flåøyen overdriver både kritikernes innvendinger og EUs fortreffelighet. Kritikken gjelder bare de programmene der søknadsprossessen er for ressurskrevende og som ikke velger den beste forskningen. Motsetningen er det europeiske forskningsrådet (ERC). Haugli og Flåøyen antar at all fagfellevurdering i EUs forskningsprogram velger ut de beste forskerne…. Aftenposten 10.juni s. 13. [WEB].

Misbruk av irrelevant statistikk

Kommentar til påstanden om at “Universitetene ansetter forskere fra egne rekker“:  Dette er den slags misbruk av irrelevant statistikk som gir NIFU – og Universitetsavisa – et dårlig rykte; – igjen! tidligere har Terje Bruen Olsen fra NIFU tilsynelatende også uttalt seg om en ‘innavl’ som ikke stemmer med virkeligheten.[Her]

I tillegg til at omdømmet til NIFU og Universitetsavisa rammes er det mye farligere om noen begynner å koke opp tiltak for å korrigere denne ‘innavlen’ — en kur for en sykdom som pasientene altså kanskje ikke har, og som er mer markant ved noen fakulteter enn andre, og som er mer av et problem i noen disipliner enn i andre.
Universitetsavisa vil ha svar på tre forskjellige spørsmål: “I hvor stor grad jobber de vitenskapelig ansatte på samme sted som de studerte? I hvor stor grad har de utdanning fra et annet lærested? Og hvor stor andel har utdanning fra utlandet?” Da kan ikke riktig svar bare bygge på hvor mange av de faste eller midlertidige vitenskapelig ansatte “som har utdanning på master- og hovedfagsnivå fra eget lærested, annet lærested eller fra utlandet,” slik Hebe Gunnes avklarer.

Vet Gunnes at disse resultatene fra NIFU blir misbrukt på denne måten?
Som Per Barth Lilje viser med god empiri er det tross alt andre deler av utdanningen som er relevant enn ‘master- og hovedfagsnivå’ — ikke minst PhD-studier. Da er det helt misvisende å trekke konklusjoner fra Gunnes’ avgrensede funn. Det er leit at Universitetsavisa fortsatt velger å fordreie virkeligheten på denne misvisende måten; og ille at NIFU blir trukket inn -uten tilsynelatende å ta til motmæle.

Dem om det: i tillegg bør det bekymre oss ved UiO at Uniforum bringer disse misforståelsene videre.