Humaniora som risikosport

“Forskningsrådets rutiner for å vurdere søknader er for ineffektiv og uegnet til å identifisere god kvalitet, særlig i humaniora. … Det er betenkelig av flere grunner at rekrutteringen av yngre forskere til fag også avhenger av slike usikre finansieringskilder. Institusjonenes strategier bør være mer gjennomtenkte, langsiktige og robuste. Ikke minst fordi mange dyktige yngre vil og bør betakke seg for en så uforutsigbar levevei avhengig av mye midlertidig prosjektfinansiering. Glup ungdom kan finne mange andre mer givende former for risikosport. Khrono.no [WEB]

Vinnarane av UiOs forskningspris 2021

– Det som er morosamt her, er at me forskar tverrfagleg. Det statsvitarane synest er interessant, det kan vera noko heilt anna enn det juristane eller filosofane synest er interessant. Det seier filosofiprofessor Andreas Føllesdal som saman med jussprofessor Geir Ulfstein er tildelt UiOs forskingspris for 2021.. Uniforum [WEB]

Holbergprisen 2021: Martha Nussbaum

Filosofen Martha C. Nussbaum mottar Holbergprisen 9. juni. For Martha Nussbaum gjelder rettferdighet ikke bare mennesker imellom, men også dyr. Hun setter ikke følelser og fornuft opp mot hverandre. Ofte er følelser fornuftige. Et gjennomgangstema hos henne er at et rettferdig styresett for et samfunn og for kloden må beskytte oss alle der vi er sårbare. Slik rettferdighet kan ikke stoppe ved landegrensene. For Nussbaum gjelder rettferdighet ikke bare mennesker imellom, men også dyr… Men ureflektert medfølelse er ikke nok, for den kan diskriminere og være nærsynt. Derfor er humaniora et viktig grunnlag for demokratiet… Aftenposten 7. juni [WEB]

Om Forskningsrådets skrøpelige søknadsregime: Symptomer, diagnoser og resepter

Khrono har en interessant rekke gode bidrag om problemene med Forskningsrådets søknadsmekanismer, og om mål og strategier for å forbedre dem. Her er ytterlige refleksjoner om symptomer, diagnose og noen resepter… Noen utlysninger Forskningsrådet tilbyr er lotterier som er for irrasjonelle til at fornuftige og dyktige forskere bør kjøpe lodd. Forskningsrådets rutiner skaper negative kvalitetsspiraler. Og Forskningsrådets monopoltendenser hindrer fullstendige analyser og snarlige løsninger… Khrono 6. februar 2021 [D0I/LINK]

Advarsel mot portforbud er et retorisk grep

Aftenposten 29. januar 2021

Ni professorer avviser all kritikk mot å nevne et sammenfall de ser: Alle europeiske land med portforbud mot korona har erfaring med hjemavlet diktatur. Ambassadører og førsteamanuensis Anne Kjersti Befring advarer mot stigmatisering og mistenkeliggjøring. Men professorene kritiserer advarselen, for deres samfunnsforskning er viktigere enn som så.

Professorenes respons krever kommentarer. «Sammenfallet» er søkt. Noen europeiske stater med diktatur-fortid har ikke portforbud. Så en eventuell sammenheng er komplisert. Andre forskere om politisk tillit ser økonomiske og politiske faktorer. Men professorene nevner kun diktatur-fortid. Hvorfor?

Professorene bruker «sammenfallet» som advarsel mot portforbud: Unngå strategiene til stater med slik historikk! Men rådet er ikke reelt. Det gir ikke retning, for velger vi bort portforbud havner vi likevel i selskap med slike stater.

Så advarselen er et retorisk grep. I tillegg til sine forskningsbidrag til debatten velger professorene å fortegne den: enten er du med oss mot portforbud, ellers har du diktatorinspirert mistro mot befolkningen. Professorene polariserer, og mistenkeliggjør myndighetenes holdninger – uten synlig faglig grunn.

Jeg er uenig i professorenes valg. En ting vi kan lære av andre land er at smittevern er sårbart for slik polarisering og urimelig mistenkeliggjøring. Forskere kan gi innsikt om smitte, politisk tillit, og om vanskelige avveininger – og bidra til å fjerne støy og noen skyttergraver i vårt offentlige ordskifte. [WEB]

Advarer kolleger mot å bruke UiOs web

… Da PluriCourts-senteret ble opprettet, fikk Føllesdal beskjed fra universitetet om at en nettside utenfor UiOs eget domene var uaktuelt, blant annet for å sikre at innholdet ikke forsvant. Nå kan verdifulle dokumenter bli slettet av universitetet selv, noe han omtaler som «paradoksalt». – Vi har ikke lov til å holde på utenfor UiO sine websider, og det har vært påfallende dårlig prosess for å få respons fra de ansvarlige på web inntil ganske nylig, sier jussprofessoren. Nå øyner han imidlertid håp….Uniforum 20. januar 2021 [WEB]