Brexit truer menneskerettighetsvernet i Europa

Torsdag 23. juni har Storbritannia folkeavstemning om å forlate EU. Utfallet vil uansett få ringvirkninger utenfor Storbritannia og EU, både for Den europeiske menneskerettighetskonvensjon og menneskerettighetsdomstolen (EMK og EMD) og for Norge… Andreas Føllesdal, Matthew Saul og Geir Ulfstein, Dagens næringsliv (22. juni 2016) [Link] [Tekst] .