The Legitimacy of International Courts – J Political Philosophy

Journal of Political Philosophy 2020. States are free, yet everywhere live under international courts and tribunals (ICs). As they proliferate and gain power across ever more domains, ICs become targets of resistance and criticism that they are illegitimate authorities. What reasons might a state have to defer to an IC’s judgment or interpretation, even when the state regards it as mistaken, and even when it conflicts with the interests and objectives of government? Section I sketches the multiple tasks of ICs, in complex interdependence with other actors. Their core task is to adjudicate disputes through interpretation and application of international law by legal methods. This may also contribute indirectly to a range of further tasks. Section II addresses some aspects of the relation between normative legitimacy of ICs and descriptive legitimacy – actors’ beliefs therein. Section III shows how a wide range of legitimacy challenges concern ways ICs fail to carry out their tasks. This account does not seek to provide substantive arguments or seek to show that all such criticisms are correct. The aims are rather to make many such criticisms comprehensible as legitimacy concerns, to provide a rationale for popular taxonomies of legitimacy criticisms, and to indicate which premises and arguments are required for such criticisms to be sound.[D0I/LINK] [SSRN]

Misnøye i Domus Juridica

Mot kontorlandskap: Det er viktigere å organisere senterets arbeidsplasser ut ifra de ansattes ulike behov og arbeidsoppgaver enn å samle så mange arbeidsplasser som mulig i ett rom, … Lydgjennomgang er et problem, og persiennene gjør kontoret til et mørkt bur. Automatisk lysstyring forstyrrer….. Uniforum [WEB]

Færre med stor tiltro til domstolene – Hva så?

Kommentar til tiltroundersøkelsen om domstoler
– I Norge bidrar åpne skattelister og universelle velferdsgoder til å redusere mistanker om at mange er gratispassasjerer. Men også domstolene er viktige i en kompleks legitimitetsøkonomi. Uavhengig og pålitelig rettsvesen og media kan avklare om samfunnsordningene er rettmessige og rettferdige, og om reglene blir overholdt. Som uavhengige og troverdige voktere kan de oppdage og hindre regelbrytere, og avklare for oss om andre institusjoner er troverdige: om Stortinget, regjering og forvaltning er kompetente, ærlige og iherdige – og dermed fortjener vår oppslutning og lovlydighet. Slik kan domstolene være demokratiets støttehjul. [LINK] [WEB].

Eksternfinansiert forskning – til besvær eller til inntekts ervervelse?

De som har fulgt dekanatvalgkampen på juridisk fakultet kan forledes til å tro at SFF-, ERC-, og NFR-prosjektene ved fakultetet er del av årsaken til fakultetets mangel på undervisningskrefter for profesjonsstudiet, f. eks. ved at lærere blir frikjøpt…. Men dersom fakultetet ikke opprettholder dagens nivå av eksternfinansiering må det kutte totalbudsjettet, … disse prosjektene tilfører ekstra frie ressurser og årsverk til fakultetet og instituttene – midler de står fritt til å bruke til mer undervisning på profesjonsstudiet, til ‘kjernefag’ forstått på ulike måter, eller til forskning om mer eller mindre spesifiserte tema. Mer

En konstruktiv USA-kritiker og programmet han skapte

I disse dager er det 70 år siden utenriksminister Hallvard Lange og den amerikanske ambassaderåden i Norge Henry Villard signerte avtalen som etablerte det norske Fulbrightprogrammet. Siden den gang har nesten 3700 nordmenn reist med Fulbrightstipend til amerikanske universiteter, og 1550 amerikanere hatt tilsvarende opphold i Norge…. I dag finnes utfordringer som gjør Fulbrightprogrammet mer relevant enn noen gang…. mer

Legitimacy Criticisms of International Courts: Not Only Fuzzy Rhetoric?

in Legitimacy: The State and Beyond, ed. W. Sadurski, M. Sevel & K. Walton. Oxford, Oxford University Press 2019: 223-237. Many claims that international courts (ICs) are illegitimate are related in complex ways – differently in fields ranging from human rights to trade. This is not to deny that some talk of the illegitimacy of ICs is inaccurate or wrong. But it is possible and indeed valuable to develop a coherent account that connects several various usages, so as to specify better, worse and downright mistaken claims concerning the legitimacy of ICs. normative legitimacy provides helpful unity to many of the canvassed forms of legitimacy. The particular substantive normative conception of global justice to be respected and promoted by these institutions is not central to this task. I develop the outline of a theory by drawing on Joseph Raz’ ‘service conception’ of normatively legitimate authority, David Easton’s ‘systems analysis,’ and a cosmopolitan normative theory. Section 1 sketches relevant aspects of Raz’ account of legitimate authority: the service conception. Section 2 lays out some normative standards relevant for the ICs. The next sections then elaborate why, on the service conception, various legitimacy conceptions matter for normative legitimacy: why legality matters (section 3) including some reasons for the (limited) significance of state consent – even by rogue states. Section 4 starts to explore why and when actual compliance is important but not always decisive. Section 5 considers why the performance or effects of an IC matters. [WEB].

Ja til moderat plan S for åpen tilgang

Norges Forskningsråd og andre europeiske forskningsråd vil endevende modellen for vitenskapelig publisering ved å tvinge gjennom «åpen tilgang» for vitenskapelige arbeider. Tanken er god men gjennomføringen dårlig. Vi foreslår en liten endring som vil fikse svakhetene ved planen. Publisering av forfatterversjon i et åpent tilgjengelig arkiv bør godtas som åpen tilgang. Vårt forslag har to store fortrinn. For det første vil denne moderate versjonen av Plan S faktisk kunne realiseres innen 2020, som er det ambisiøse målet man har satt seg. Uten den endringen vi foreslår, kan overgangen ta betydelig lengre tid og gi stor usikkerhet for forskere. Aftenposten (16. november 2018). Signert 27 forskningsledere [D0I/LINK] [WEB]